Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Goran NenadovicПРОФ. ДР СНЕЖАНА БОГОСАВЉЕВИЋ-БОШКОВИЋ, РЕДОВНИ ПРОФЕСОР АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ

Некада давно, када сам као свршени средњошколац, са одличним успехом и бројним дипломама, бирала факултет и место студирања, изабрала сам Агрономски факултет у Чачку. Иако су многи моји пријатељи сматрали да за студије треба бирати велике факултете и велике градове, ја сам и тада веровала да је мој избор Агрономског факултета и Чачка прави и одличан. Данас то могу и одговорно и аргументовано да потврдим. Знање, посвећеност и љубав према науци и струци стечено на Агрономском факултету били су ми сигуран и снажан ослонац за стицање и нових знања и даље усавршавање, најпре кроз магистарске студије, а касније и у изради докторске дисертације. Више>>>


Ratko_BatakovicРАТКО БАТАКОВИЋ, ДИПЛ. ИНГ. ПОЉОПРИВРЕДЕ

Рођен сам 20. јула 1975. године у Никшићу, Црна Гора. Основну школу сам завршио у Никшићу, средњу пољопривредну школу у Бару, а дипломирао на Агрономском факултету у Чачку. Након основних студија, на матичном факултету уписао сам и послиједипломске студије на катедри за Биологију. На жалост, мој даљи академски развој обустављен је континуираним пословним изазовима и активностима које трају и данас. Стереотип који је владао у том контексту, а којег се и данас сјећам, је био да су велики студентски центри једини у којима вриједи студирати. Из низа разлога, од квалитета самог студија до квалитета студентског живота. Тврдим да су професионалне каријере и пословни успјеси великог броја мојих колега, а и свој примјер, допринијели да се тај стереотип разбије. Како тада, тако и данас, након двије деценије од завршетка студија, поносим се што сам био студент баш Агрономског факултета и то баш у Чачку. Више>>>


Milan Lukic

ДР МИЛАН ЛУКИЋ, ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ЛЕКОВИТОГ БИЉА „ДР ЈОСИФ ПАНЧИЋ” У БЕОГРАДУ

„Основна сазнања из савремене пољопривредне науке стекао сам на Агрономском факултету у Чачку, где сам дипломирао 1998. године као студент генерације, са просечном оценом 9,63. Марљиви рад наставника, њихова несебична посвећеност студентима и научним истраживањима, подстакли су жељу да свој живот посветим пољопривредној науци. Захваљујући Агрономском факултету и његовим професорима, данас руководим једном од најзначајнијих научних институција у области воћарства, не само у нашој земљи већ и шире – Инстутом за воћарство, Чачак.“


Goran NenadovicНИКОЛА ЈАКОВЉЕВИЋ – ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ТЕХНОЛОГИЈЕ – МАСТЕР

Рођен 1985. године у Крагујевцу.

Вишегодишњи председник студентског парламента и зачетник модерног студентског организовања на Агрономском факултету у Чачку. Од функција у студентском организовању издваја ангажмане као: председник студентске орфанизације УСАФ, подпредседник студентског парламента Универзитета, члан Сената универзитета, као и Студенске Конференције Србије (СКОНУС). Више>>>


Goran NenadovicМИЛАН ПРШИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. АГРОНОМИЈЕ, ВЛАСНИК И ДИРЕКТОР „АГРОУНИВЕРЗАЛ“ Д.О.О. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

„Рођен сам 25.08.1963. год у Косовској Митровици. Агрономски факултет општег смера завршио сам 1988 год., и одмах сам, 1989. год., основао властиту фирму која и данас успесно послује. Захваљујући знањима и вештинама стеченим из студентских дана, а пре свега пренешених од стране сјајних професора, настала је фирма која се бави дистрибуцијом пољопривредних машина и трактора. То да је савремена пољопривредна производња незамислива без примене савремене пољопривредне механизације и агротехничких мера, била је и остала основна водиља коју су ми ови несебични умови, нама драги професори, усадили. Јако сам поносан и срећан јер је мој пословни успех заснован на основама понесеним са ове у свету признате и познате научно образовне институције.“


Goran NenadovicДР МИЉАН ЦВЕТКОВИЋ, ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

Након завршетка Природно - математичке гимназије (смер сарадник у програмерским наукама) у Нишу 1991. године, сви су сматрали да би требало да упишем неки технички факултет. Међутим, ја сам се нашао на Агрономском факултету у Чачку, на коме сам дипломирао 1998. године а након тога и магистрирао 2001. године. Докторирао сам на Пољопривредном факултету у Бањој Луци, 2010. године, где и данас радим као ванредни професор. Током своје радне каријере био сам млади истраживач тадашњег Министарства науке и технологије Републике Србије, директор Центра за виноградарство и винарство у Нишу, национални консултант за воћарску производњу при ФАО пројекту у Србији и на крају сарадник и наставник на Пољопривредном факултету у Бањој Луци. Бавим се углавном системима гајења воћака. Више>>>


Goran NenadovicДР ТАТЈАНА ЈОВАНОВИЋ ЦВЕТКОВИЋ, ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

Татјана Јовановић Цветковић рођена је у Никшићу 06.12.1973. године. Основну школу завршила је у Никшићу, 1988. године. По завршетку основне школе уписује Природно - математичку гимназију, коју завршава 1992. године.

Агрономски факултет у Чачку уписује 1992. године и исти завршава 1998. године. Након завршених основних студија волонтира у Институту Србија - Центар за воћарство и виноградарство у Чачку и 1999. године постаје стипендиста Министарства за науку и технологију Србије у области привреде. Више>>>


Milan CupricДР ИВИЦА ЂАЛОВИЋ, НАУЧНИ САВЕТНИК, САВЕТНИК ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД, ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО У НОВОМ САДУ, ИНСТИТУТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

Др Ивица (Гојко) Ђаловић је рођен 4. 11. 1979. године у Краљеву, општина Краљево. Основну школу је завршио у Краљеву са одличним успехом. Одмах по завршетку Основне школе уписује се у Пољопривредно–хемијску школу „Др Ђорђе Радић“, општег смера и исту завршава са одличним успехом као ђак генерације. Након завршетка Пољопривредно–хемијске школе уписао се на АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ у Чачку, који исти завршава као један од најбољих студента генерације, са просечном оценом на основним студијама 9.24 и оценом на дипломском раду 10 (десет). Више>>>


 Goran NenadovicГОРАН НЕНАДОВИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ТЕХНОЛОГИЈЕ – МАСТЕР

„Завршио сам Агрономски факултет у Чачку на смеру прехрамбена технологија 2007. године. Радио сам као технолог у сектору контроле квалитета у млекари „Куч Компани“ у Крагујевцу. Потом сам радио у средњој школи - „Техничка школа“ у Крагујевцу, као наставник предмета хемијске и прехрамбене струке (око 10 наставних предмета и вођење практичне наставе за пекарски смер) и као технолог у погону за прераду поврћа („ИТГ“ д.о.о. у Страгарима). Пружао сам консултантске услуге при увођењу „HACCP“ система. Сада сам представник руководства за квалитет и безбедност производа у предузећу које производи флексибилну амбалажу за прехрамбене производе (компанија „Спектар“ д.о.о. у Горњем Милановцу). Стицање широког спектра знања током академских студија на Агрономском факултету се показао као добар предуслов у раду и остваривању резултата у више стручних области рада“.


Goran NenadovicАЛЕКСАНДРА МИЛИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ТЕХНОЛОГИЈЕ – МАСТЕР

,,Агрономски факултет у Чачку уписала сам 2009. године, а дипломирала 21 јануара 2014. године, као прва у генерацији. Мастер академске студије Прехрамбена технологија сам такође завршила на Агрономском факултету. Тренутно сам на докторским студијама, модул прехрамбена технологија, на Пољопривредном факултету у Земуну. После завршених основних академских студија Прехрамбена технологија у Чачку, годину дана сам била приправник на Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“. Од 2015. године радим у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, у Управи за аграрна плаћања, тренутно на позицији млађег саветника радно место за подршку спровођења програма међународних подстицаја пољопривредне политике у Одељењу за одобравање пројеката из програма међународних подстицаја пољопривредне политике - Сектор за одобравање пројеката. Знања и искуства које сам стекла од професора са Агрономског факултета помогла су ми за даље сналажење и напредовање у каријери. Радим у институцији коју сматрам главном за писање и спровођење мера аграрне политике и унапређења пољопривреде и прехрамбене технологије у Србији, и то је за мене лично велики успех."


 Djina BozovicПРОФ. ДР ЂИНА БОЖОВИЋ, РЕДОВНИ ПРОФЕСОР
 УНИВЕРЗИТЕТА ЦРНЕ ГОРЕ, БИОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У ПОДГОРИЦИ

„Рођена 25. новембра 1965. године у Бијелом Пољу. Школске 1986/87. године уписала Агрономски факултет у Чачку и дипломирала 1991. године. На постдипломским студијама на Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду 1993/94. године, група Воћарство магистрирала 1997. године. На истом факултету одбранила докторску дисертацију „Популација џанарике (Prunus cerasifera Ehrh.) у Горњем Полимљу”, 2003. године. Од фебруара 1993. године запослена у Центру за континентално воћарство, љековито и ароматично биље у Бијелом Пољу (једна од организационих јединица тадашњег Пољопривредног института, садашњег Биотехничког факултета). Редовни професор Универзитета Црне Горе од децембра 2016. године. Учествовала у реализацији већег броја међународних и националних пројеката и објавила преко 80 научних и стручних радова у домаћим и страним часописима или саопштила на научним скуповима. Коаутор три међународне и једне националне монографије“.


Milan CupricМИЛАН ЋУПРИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ПОЉОПРИВРЕДЕ
Руководилац Групе за производњу и тржиште ратарских производа у Сектору за пољопривредну политику Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

„Високи стандарди, узори и знање које сам понео са Агрономског факултета у Чачку били су више него довољни за све стручне изазове који су ми током каријере постављени. Препоручујем свим младим људима жељним да се даље усавршавају и суоче са новим изазовима у животу, да на Агрономском факултету стекну диплому која вреди, а поред тога да се друже, забаве и створе пријатељства за цео живот“. Више>>>


 Aleksandar OdalovicПРОФ. ДР АЛЕКСАНДАР ОДАЛОВИЋ

„Рођен сам 14.02.1970. године у Суботици. Основну школу и Гимназију завршио сам у Подгорици. Агрономски факултет у Чачку уписао сам школске 1988/89, а дипломирао 27.10.1993. године. По завршетку студија запослио сам се у Пољопривредном Институту у Подгорици, на Огледном пољу „Љешкопоље“. Након заснивања радног односа код Биотехничког Института провео сам 8 година на Огледном пољу „Љешкопоље“, гдје сам био ангажован на свим стручним пословима које је изводио Центар за виноградарство, винарство и воћарство“. Више>>>