Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

ДРУГА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА „АЛУМНИ КЛУБ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА
АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ“

       

У суботу, 26. марта. 2022. године са почетком у 12:00 часова, одржана је друга седница Скупштине удружења „АЛУМНИ КЛУБ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ“ (у даљем тексту: АК), у свечаној сали Агрономског факултета у Чачку (у даљем тексту: АФ), улица Цара Душана 34. Седници Скупштине је присуствовало 18 регистрованих чланова АК.

Секретар Факултета је упознао учеснике са модалитетом рада АК и Скупштине, креирао списак учесника (име и презиме, фирма, мејл адреса, телефон). Заседање је отворио проф. др Томо Милошевић, председавао једногласно изабрани проф. др Владимир Курћубић, продекан АФ за научоистраживачки рад (НИР) и наставу.

Након давања смерница за рад АК и отварања дискусије, синергијом свих чланова дефинисани су краткорочни циљеви:

Циљ 1: омасовљавање чланства и формирање базе података о запослењу студената који су дипломирали на свих степенима студија током последњих 5 (први корак) до 10 година (други корак). Рок за реализацију: 1 месец; Именовани извршиоци одлуком в.д. декана Факултета: мастер инжењери пољопривреде Милош Марјановић и Анђелка Попадић, шеф студтнтске службе дипл. инж. Тања Стевовић и референт за студентска питања Жељка Аћимовић, у тесној координацији са продеканом за НИР и наставу.

Циљ 2: креирање групе на друштвеној мрежи Viber: АЛУМНИ КЛУБ АФ + перманентно додавање нових чланова - убрзавање протока информација и формирање неформалног тржишта рада за агрономе и прехрамбене технологе; Рок за реализацију: креирање Viber групе за 7 дана; Именовани извршиоци одлуком в.д. декана Факултета: мастер инжењер пољопривреде Радмила Илић.

Циљ 3: осмишљавање и формирање Академије за предузетништво при АК, која ће постати реализатор дела студентских пракси, са истакнутим привредницима као предавачима, Задатак: оспособити и припремити (у што свеобухватнијем маниру) диломиране студенте за ефикасну транзицију са академије и запошљавање у сектору пољопривреде и прехрамбене индустрије, као и за унапређење производњи на сопственим газдинствима. Рок за реализацију: 3 месеца (крај јуна 2022. године); Именовани извршиоци одлуком в.д. декана Факултета: председник Управног одбора АК, продекан за НИР и наставу и Милош Вујисић, инж. пољ. у Generali Group и оснивач Канцеларије за пољопривреду AGRO LOGISTIC 032, са седиштем у Чачку и канцеларијом у Прибоју.

Циљ 4: уз омасовљено чланство, заказана трећа Скупштина АК. Рок за реализацију: крај јуна 2022. године; Именовани извршиоци одлуком в.д. декана Факултета: председник Управног одбора АК, у тесној координацији са продеканом за НИР и наставу.

Циљ 5: Организација Сабора - Скупштине АК, омасовљеног чланства, у поподневним часовима након секција XXVIII Саветовања о биотехнологији – СоБТ (календар СоБТ се враћа у последњу недељу фебруара/прву недељу марта 2023. године). ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДРУЖЕЊЕ АЛУМНИСТА НА СВЕЧАНОЈ ВЕЧЕРИ, СА УЧЕСНИЦИМА САВЕТОВАЊА! Рок за реализацију: новембар 2022. године; Именовани извршиоци одлуком в.д. декана Факултета: председник Управног одбора АК, у тесној координацији са продеканом за НИР и наставу.

       

Алумни клуб ће омогућити и стимулисати окупљање колегиница и колега на генерацијским састанцима, успостављање временом запостављених дружења и буђење успомена, међусобну подршку, али и успостављање пословних контаката и њихово унапређење током наредних година.

       

Врло радо ћемо размотрити и јавно дискутовати о свим предлозима и сугестијама за реализацију активности Алумни клуба.

Срдачан поздрав, до скорог виђења

Руководство Агрономског факултета у Чачку

ПРИЛОГ: фотографије са одржавања Скупштине АК