Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 БУДУЋНОСТ ЈЕ У САБОРНОСТИ

Циљеви су дефинисани Статутом, превасходно фокусирани на то да АЛУМНИ КЛУБ путем осмишљених пројеката, програма и медијским презентацијама доприноси повезивању професионалаца из области аграра и прехрамбене технологије. Подизање угледа наведених струка ће се обавити различитим видовима промоција најновијих научних сазнања и трансфера технологија ка произвођачима и прерађивачима из сектора аграра и прехрамбене индустрије. Посебан аспект је промоција заштите еко система, примене „зелених технологија“, производња здраве, „здравије“ и функционалне хране.

 

АЛУМНИ КЛУБ ће остваривати постављене циљеве реализацијом већег броја активности:

  • Повезивање и умрежавање алумниста, размену идеја и искуства, ширење професионалних знања и вештина, сарадњу и стварање јединствене заједнице алумниста у области аграра и прехрамбене индустрије;
  • Стварање велике слике о значају пољопривредне науке и струке, као и значаја прехрамбене технологије (поготову са аспекта безбедности и квалитета хране);
  • Подизати углед пољопривредне и прехрамбене струке;
  • Савремена пољопривреда захтева нове професионалне фигуре - креирати их заједно са дипломираним студентима и њиховим (и другим заинтересованим) послодавцима;
  • Континуирано објављивање информација о томе где постоји потреба за вашим профилом, знањем и вештинама – формирање неформалног “тржишта рада”, уз пријатеље спремне да помогну;
  • Популаризација и медијска промоција достигнућа савремене биотехнологије и технолошког инжењерства, пословних и научноистраживачких достигнућа наших чланова АЛУМНИ КЛУБА;
  • Реализација пројеката који превасходно имају иновативан приступ решењима проблема у примарној пољопривредној производњи и прехрамбеној индустрији;
  • Подржава и организује, само или у сарадњи са другим сличним организацијама, домаће и међународне конференције, јавне трибине, округле столове, семинаре, саветовања и друге облике научног и стручног образовања, као и бројне друге активности које су у функцији остваривања циљева АЛУМНИ КЛУБА.

Посебан значај оваквих удружења у земљама са вековном традицијом постојања алумнија испољава се у значајном финансијском помагању школовања студената. Пракса у овим земљама несумњиво показује да су алумни клубови, практично, основни мотори обезбеђивања финансијских средстава за стални развој и напредак услова студирања, усавршавања и укупног подизања нивоа студија. Стога сматрамо, иако то у овом тренутку звучи можда и нескромно, да би наша мисија, на средњи и дужи рок, требало да се оствари управо у овој равни постојања и рада АЛУМНИ КЛУБА - систематски стварати повољније услове студирања наших младих будућих колега, на најразноврсније начине и облике које је данас уопште могуће применити. А да би то кренуло у правцу остварења, тренутно нам је приоритетни задатак да омасовимо наш АЛУМНИ КЛУБ, као и да, на адекватан начин, покушамо да умрежимо већ постојећа, бројна струковна удружења која окупљају различите профиле, заједнички организујемо различите скупове, и да кроз очекиване резултате тих активности привучемо пажњу свих који би својим доприносом омогућили практично остваривање наших циљева.

Зашто Алумни клуб – зато што је веома утицајан и значајан сегмент активности на Универзитетима и факултетима на свим меридијанима. Обновљена познанства и пријатељства или успостављање контаката са колегама које ћете тек срести у Алумни клубу, олакшавају и унапређују Ваше пословање. Лежерније се бројна питања решавају у колегијалној атмосфери, него на уобичајено временски лимитираном састанку у канцеларијском простору.

Данас није реткост да запослени агрономи или прехрамбени технолози остају без радног места (кажу да је тај страх у Србији већи од страха од обољевања од малигних болести). Алумни клуб је место где се најбрже долази до информација о томе где постоји потреба за вашим профилом, знањем и вештинама (неформално “тржиште рада”), уз пријатеље спремне да помогну. Наставници Факултета могу изванредно сагледати ко би могао унапредити пословање Ваше фирме или институције, и дати адекватне препоруке, поред додатка дипломе који открива само један део склоности дипломираних инжењера пољопривреде и технологије, али не и особине као што су предузимљивост, марљивост и слично. Ово је један од најзначајнијих циљева Алумни клубова широм света.

Многи од Вас имају наследнике, који могу пожелети да крену вашим путем и студирају на Агрономском Факултету, обзиром да се квалитет студијских програма стално унапређује и обогаћује. Алумни клуб подржавају колеге који ту раде при оријентисању „бруцоша“ на почетку студија, при решавању проблема, а након дипломирања и при запошљавању. Брига о студентима, туторски и менторски рад, од уписа до дипломирања је предвиђен стандардима за постизање квалитета, али ће се свакако посебна пажња поклањати оним студентима чији су родитељи дипломирали и постали чланови Алумни клуба Агрономског факултета у Чачку.

Алумни клубови су у развијеним друштвима одговорни за прикупљање финансијских средстава, која се превасходно усмеравају на различите облике унапређење услова студирања и даљег усавршавања студената. Чланарина симболичног износа коју ће уплаћивати чланови АЛУМНИ КЛУБА обезбеђује његово нормално пословање и показује лојалност чланова Алумни клубу.

Алумни клуб су сви чланови, па резултат „brainstorming-а“ треба да буде стално иновирање садржаја и циљева рада, што значи да ће ефикасност и успешност рада клуба зависити од нивоа активности сваког појединца. Свако питање ће се решавати у синергији свих чланова Алумнија, Деканата Агрономског факултета у Чачку и председника Алумни клуба.