Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Aleksandar_Odalovic

Татјана Јовановић Цветковић рођена је у Никшићу 06.12.1973. године. Основну школу завршила је у Никшићу, 1988. године.По завршетку основне школе уписује Природно - математичку гимназију, коју завршава 1992. године.

Агрономски факултет у Чачку уписује 1992. године и исти завршава 1998. године.Након завршених основних студија волонтира у Институту Србија - Центар за воћарство и виноградарство у Чачку и 1999. године постаје стипендиста Министарства за науку и технологију Србије у области привреде.

Од априла 2000. до марта 2004. године ради у Институту "Србија", Центру за виноградарство и винарство у Нишу у звању истраживач-приправник. Од 01.03.2004. запослена је на Универзитету у Бањој Луци - Пољопривредни факултет и тренутно обавља послове на радном месту наставника у звање ванредног професора у ужој научној области Хортикултура (Виноградарство и винарство).Постдипломске студије завршава октобра 2006. године, одбранивши магистарски рад под називом „Привредно тeхнолошке карактеристике интерспециес хибрида винове лозе четврте генерације“.

На Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој Луци 12.04.2013. одбранила је докторску тезу под насловом "Анатомско-морфолошка и цито-хистолошка евалуација репродуктивних органа аутохтоних сорти винове лозе БиХ", и стекла звање доктора пољопривредних наука.

Учествовала је на реализацији већег броја међународних и националних пројеката и објавила преко 50 научних и стручних радова у домаћим и страним часописима. Коаутор је једне националне монографије и аутор једне научне књиге.Члан је Хортикултурног научног друштва БиХ и Научно-воћарског друштва Републике Српске.