Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Програм финасиран од стране Министраства науке, истраживања и економије Републике Аустрије

Стипендије намењене студентима и младим истраживачима са страних универзитета за студијски или истраживачки боравак у Аустрији. Старосна граница кандидата: до 35 година у време пријаве

Области: природне науке, техничке науке, медицина, пољопривредне науке, друштвене и хунаистичке науке и уметност

Рок за пријаву: 01. март 2015. године

Профил кандидата:

·         Студенти докторских студија изван Аустрије

·         Постдипломци и постдокторанти који желе да спроводе истраживање у Аустрији, а који су студије завршили на универзитетима изван Аустрије

·         Постдокторанти који раде као предавачи на универзитетима изван Аустрије

·         Познавање немачког језика (у одабраној области); познавање енглеског језика за пројекте који ће се изводити на енглеском језику

·         Кандидати који нису обављали академски/истраживачки рад и Аустрији у последњих 6 месеци (пре добијања стипендије)

Трајање боравка: највише 9 месеци

Документа за пријаву:

·         Два писма препоруке (академска)

·         Скенирани пасош

·         Скениране универзитетске дипломе

·         Сагласност предавача са аустријског униеврзитета да буде супервизор програма

Пријава на адреси: http://www.scholarships.at/login/login.aspx?DataFormID=944

Стипендија покрива: месечну новчану накнаду (за дипломце 940 евра, за докторе наука 1040 евра), трошкове осигурања (здравствено и осигурање од несреће), трошкове смештаја, изузеће од плаћања трошкова школарине, паушала на конто трошкова пута е за кандидате из не-европских земаља у развоју.

Напомена:Заинтесеовани кандидати, за пријем на универзитет у Аустрији, морају директно контактирати одабрану институцију.

Више о програму видети на:

https://www.oead.at/welcome_to_austria/grants_scholarships/international_cooperation_mobility_grants_scholarships/ernst_mach_grant/EN/#c1018

Извор:http://www.najstudent.com/stipendije/ernst-mach-grant-6203?utm_source=mejling_lista_najstudent&utm_campaign=studije_i_stipendije_2014-10-23&utm_medium=sadrzaj&utm_source=Najstudent&utm_campaign=e8cfc9340a-Aktuelne_studije_i_stipendije_43_1410_23_2014&utm_medium=email&utm_term=0_49d010d995-e8cfc9340a-75966321