Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 


Р. бр.

Шифра

Назив предмета

Семестар

Статус предмета

Часови активне наставе

ЕСПБ

П

СИР

ПРВА ГОДИНА

1.

ДА1

Методе научноистраживачког  рада

I

Обавезни

5

4

7

2.

ДА2

Методе инструменталне анализе

I

Обавезни

4

4

7

3.

ДА3

Експериментална статистика

I

Обавезни

3

4

6

4.

ДА4

Израда докторске дисертације

I

-

-

-

10

5.

 

Предмети изборне групе 1

II

Изборни

3

5

7

6.

 

Предмети изборне групе 2

II

Изборни

3

5

7

7.

ДА4

Израда докторске дисертације

II

-

-

-

16

Укупно часова активне наставе на првој години студија

18

22

60

ДРУГА  ГОДИНА

8.

 

Предмети изборне групе 3

III

Изборни

3

5

7

9.

 

Предмети изборне групе 4

III

Изборни

3

5

7

10.

ДА5

Студијско истраживачки рад - теоријске и експерименталне основе докторске дисертације

III

-

-

4

5

11.

 

Израда првог научног рада

III

-

-

-

3

12.

ДА4

Израда докторске дисертације

III

-

-

-

8

13.

 

Предмети изборне групе 5

IV

Изборни

3

5

7

14.

 

Предмети изборне групе 6

IV

Изборни

3

5

7

15.

ДА5

Студијско истраживачки рад - теоријске основе израде научног рада

IV

-

-

4

5

16.

 

Израда другог научног рада

IV

-

-

-

3

17.

ДА4

Израда докторске дисертације

IV

-

-

-

8

Укупно часова активне наставе на другој години студија

12

28

60

ТРЕЋА  ГОДИНА

18.

ДА5

Студијско истраживачки рад

V

-

-

20

10

19.

ДА4

Израда докторске дисертације

V

-

-

-

20

20.

ДА5

Струдијско истраживачки рад

VI

-

-

20

10

21.

ДА4

Израда докторске дисертације

VI

-

-

-

20

Укупно часова активне наставе на трећој години студија

40

60

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ на све три године студија:

30

90

180