Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Завршетком трогодишњег студијског програма основних академских студија Зоотехника (180 ЕСПБ) студенти стичу знања из области Дипломирани инжењери нутриционизма су компетентни и квалификовани да решавају конкретне проблеме из праксе као и да наставе школовање уколико се за то определе. Компетенције укључују пре свега способности анализе проблема, синтезе структурних елемената, овладавање савременим истраживачким методима, примена мулти и трансдисциплинарних приступа индивидуалним и тимским истраживањима, формирања решења прецизно дефинисаних за конкретне и апстрактне проблеме, праћења и примене иновација у струци, као и повезивања основних знања из области медицинских, биотехнолошких и пољопривредно-технолошких наука и њихове примене. Суверено владају употребом статистичких метода и информатичких software-a у анализи нутритивне вредности хране.

 

Измене студијских програма - последње усвојене

ОАС Зоотехника (опис стандарда)

- Структура студијског програма

- Књига предмета

- Књига наставника

- Уверење о акредитацији СП ОАС Зоотехника - Септембар 2020

 

 

План и програм 2019

Књига предмета

Књига наставника и сарадника

 

 

План и програм 2013

Књига предмета

Књига наставника

Књига сарадника

 

 

План и програм 2008

Наставни план и програм

Књига предмета