Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Стицање факултетске дипломе једна је од најбољих инвестиција за будућност. Избор факултета је једна од најважнијих животних одлука. Направите добар избор - упишите Агрономски факултет у Чачку. Зашто је то добар избор? Разлога је много. Навешћемо само неке.

Садашње време тркe за добијањем огромних количина јефтиних намирница довелo је до нехумане примене научних сазнања у многим сферама човекове делатности. Свеопшта хемизација и генетички инжењеринг у примарној пољопривредној производњи, као и употреба адитива, конзерванса и антиоксиданата у прехрамбеној индустрији донели су проблем загађености воде, ваздуха и хране. Процењује се да ће у блиској будућности производња здраве хране и пијаће воде постати горући проблем у развоју цивилизације.

На светском тржишту расте потражња за нутритивно вредном и здравствено безбедном храном, али и за стручњацима који знају како да је произведу. Велике светске компаније које делују у области биотехнологије интензивно улажу у унапређење производње квалитетне, еколошки чисте и здраве хране. Захтеви тржишта све су строжији како у погледу квалитета, тако и у погледу амбалаже, дизајна, а и палете производа. Област централне Србије представља драгоцене природне ресурсе и добра су полазна основа за имплементирање програма профитабилних технологија и производњу здравствено безбедне хране.

Стручна примена савремених агротехничких мера у примарној производњи и оптимизација процеса у погонима прехрамбене индустрије, као императив производње високо квалитетне хране, може се обезбедити само активним учешћем високообразованих кадрова. Eдукaциja je сигурнo нajвaжниja у рaзвojу примарне пoљоприврeдне производње и прехрамбене технологије.

Зато се основна делатност Факултета непрекидно прилагођава савременим захтевима науке и праксе. Корекцијама Наставних планова и формирањем нових студијских програма у складу са Законом о високом образовању Р. Србије и принципима Болоњске декларације, стално се унапређује квалитет студирања на Агрономском факултету. Сви студијски програми су поново акредитовани.

Агрономски факултет је факултет на коме је студент у центру учења, факултет где су сви запослени свесни да су добрим делом одговорни за будућност сваког студента. Зато поред редовне наставе, предавања и вежби, постоји и додатна настава, редовне консултације и стална комуникација студената са професорима и асистентима. Висока стручност, искуство и професионално ангажовање свих запослених на Агрономском факултету помоћи ће сваком студенту да на време стекне теоријска знања и практичне вештине, које ће бити добра основа за укључивање у привредне и научне токове.

И ангажовање најбољих студената у научно-истраживачком раду је пракса на Агрономском факултету. Смотре научних радова студената агрономије, са међународним учешћем, на Агрономском факултету се организује од 1998. године.

Агрономски факултет се налази у мирном делу града, недалеко од центра. У непосредној близини налазе се: студентски дом, ресторан Студентског центра, Факултет техничких наука, Висока техничка школа, Институт за воћарство, Спортски центар «Младост» са базенима, атлетском стазом и спортским теренима.

И никад не заборавите човек што више зна, веће су му могућности. Захваљујући стеченом знању, како теоријском тако и практичном, инжењери који су завршили Агрономски факултет у Чачку граде успешну каријеру у министарствима, научноистраживачким институтима, инспекцијским службама, пољопривредним станицама, хладњачама, погонима пекарске индустрије, пиварама, погонима за производњу и прераду млека и меса, као и другим фабрикама прехрамбене индустрије, јавним прeдузећима, средњим и високим школама, факултетима, банкама и многим другим институцијама. Значајан број наших студената су по завршетку студија основали своја предузећа, која успешно послују.

Успех започиње човековом вољом. Упишите Агрономски факултет у Чачку и истрајте на путу изградње успешне професионалне каријере.

Добро дошли!