Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Овим путем Вас обавештавамо да је британски савет објавио позив свим истраживачима у раној каријери да се пријаве за два online програма обуке, о којима можете пронаћи више информација наставку мејла као и у самом прилогу.

 

Обука младих истраживача за делотворније комуницирање науке и јавни ангажман:

Програм обуке има за циљ побољшање способности младих истраживача да делотворно комуницирају науку широј јавности. Обука је намењена младим истраживачима (који су стекли диплому доктора наука у протеклих осам година) из свих дисциплина.

Обука ће се изводити у сарадњи са University of West England (УК) и организацијом ThinkWrite (УК).  Више информација о програму обуке можете пронаћи овде.

 

Обука младих истраживача за учешће у креирању јавних политика:

Програм обуке има за циљ јачање способности младих истраживача да резултате научних истраживања искористе за потребе креирања политика и стратегија, као и да успоставе ефикасну комуникацију креаторима политика и другим заинтересованим странама.

Обука је намењена младим истраживачима (који су стекли диплому доктора наука у протеклих осам година) који се баве истраживачким радом у следећим областима: здравство, социјална политика, образовање, животна средина, пољопривреда, енергетика, управљање ризицима од природних непогода, економија, итд.

Обука ће се реализовати у сарадњи са Dods Parliamentary Communications (УК). Више информација о програму обуке можете пронаћи овде.

За више информација о садржају и трајању обука, условима учешћа и начину пријаве за обуке можете наћи у следећим документима:

Рок за подношење пријава је понедељак, 1. децембар 2020. године до 23:00 (CET).

Application for the Policy Engagement Online >>>>