Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Поштовани студенти,

У првој недељи од почетка наставедужни сте да се определите које изборне предмете ћете слушати.

Да би сте направили добар избор, можете користите материјал документације за акредитацију студијских програма који се налази на сајту Агрономског факултета www.afc.kg.ac.rs у документу АКРЕДИТАЦИЈА. Осим тога, целокупна документација о акредитацији студијских програма, доступна је и у штампаном облику у библиотеци факултета.

Подаци који Вам могу помоћи приликом одлучивања за који ћете се изборни предмет определити налазе се код сваког студијског програма у Стандарду 5: Курикулум. У овом документу приказана је Спецификација предмета у табелама 5.2. у којимaје дат број ЕСПБ бодова, циљ предмета, исход предмета, садржај предмета, препоручена литература и начин оцењивања.

За више информација о наставном плану и програму изборног предмета можете се обратити предметним наставницима.

 

01. октобар 2018. год.                                               ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ

 

                                                                             Проф. др Ленка Рибић Зеленовић