Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

KОНАЧНА РАНГ- ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ НА АГРОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У ЧАЧКУ

Други уписни рок школске 2016/2017.године

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ОПШТА АГРОНОМИЈА

Р. бр.

Презиме

Име оца

Име

Општи успехиз средње школе

Бодови са пријемног испита

Укупно
бодова

Статус

1.

Тодоровић

Зоран

Анита

40,00

58

98,00

Буџет

2.

Ненадић

Милан

Ана

31,36

60

91,36

Буџет

3.

Вучковић

Богољуб

Милош

33,46

56

89,46

Буџет

4.

Ивковић

Саша

Александар

31,08

52

83,08

Буџет

5.

Метлић

Илија

Милица

26,90

56

82,90

Листа чекања

6.

Виденовић

Саша

Анђела

29,18

50

79,18

Листа чекања

7.

Ристовић

Илија

Горан

30,44

46

76,44

Листа чекања

Положили пријемни испит закључно са редним бројем 7.

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг-листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор декану Агрономског факултета у року од 24 часа од објављивања ранг-листе. Декан доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења приговора. Уколико кадидат није задовољан одлуком декана може поднети жалбу Савету Агрономског факултета, у року од 24 часа од пријема одлуке. Савет доноси одлуку у рокуод 24 часа од пријема  жалбе.

Објављено дана  05. септембар 2016. год. у 1400 часова.

Објављивање коначне ранг листе 07. септембра 2016. године.

Упис кандидата 08.  и 09. септембра 2016. године.

 

СТУДИЈСKИ  ПРОГРАМ: ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

Р. бр.

Презиме

Име оца

Име

Општи успехиз средње школе

Бодови са пријемног испита

Укупно
бодова

Статус

1.

Гавриловић

Милун

Јелена

37,40

60,00

97,40

Буџет

2.

Симоновић

Коста

Јована

39,70

56,00

95,70

Буџет

3.

Марковић

Горан

Небојша

35,66

59,00

94,66

Буџет

4.

Илић

Станиша

Милица

38,12

56,00

94,12

Буџет

5.

Чекановић

Жарко

Тијана

36,72

55,00

91,72

Буџет

6.

Марковић

Раденко

Милица

35,82

54,00

89,82

Буџет

7.

Матовић

Милан

Милица

34,78

52,10

86,88

Буџет

8.

Величковић

Слободан

Марина

34,86

50,00

84,86

Буџет

9.

Малетић

Здравко

Јана

32,36

51,50

83,86

Буџет

10.

Бошковић

Михаило

Емилија

23,22

60,00

83,22

Буџет

11.

Јелић

Предраг

Јелена

31,06

48,00

79,06

Буџет

12.

Левајац

Владе

Јелена

30,12

46,00

76,12

Буџет

13.

Шаренац

Ратомир

Никола

22,98

52,00

74,98

Буџет

14.

Петровић

Слободан

Јован

21,92

46,00

67,92

Буџет

15.

Јеринић

Радован

Никола

23,00

30,00

53,00

Буџет

Положили пријемни испит закључно са редним бројем 15.

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг-листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор декану Агрономског факултета у року од 24 часа од објављивања ранг-листе. Декан доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења приговора. Уколико кадидат није задовољан одлуком декана може поднети жалбу Савету Агрономског факултета, у року од 24 часа од пријема одлуке. Савет доноси одлуку у рокуод 24 часа од пријема   жалбе.

Објављено дана  05. септембар 2016. год. у 1400 часова.

Објављивање коначне ранг листе 07. септембра 2016. године.

Упис кандидата 08.  и 09. септембра 2016. године.


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ЗООТЕХНИКА

Р. бр.

Презиме

Име оца

Име

Општи успех из средње школе

Бодови са пријемног испита

Укупно
бодова

Статус

1.

Пејовић

Зоран

Дејан

29,06

26

55,06

Буџет

2.

Продановић

Драган

Ђорђе

28,00

18

46,00

није стекао право уписа

Положили пријемни испит закључно са редним бројем 2.

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг-листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор декану Агрономског факултета у року од 24 часа од објављивања ранг-листе. Декан доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења приговора. Уколико кадидат није задовољан одлуком декана може поднети жалбу Савету Агрономског факултета, у року од 24 часа од пријема одлуке. Савет доноси одлуку у рокуод 24 часа од пријемжалбе.

Објављено дана  05. септембар 2016. год. у 1400 часова.

Објављивање коначне ранг листе 07. септембра 2016. године.

Упис кандидата 08.  и 09. септембра 2016. године.

 

 

Комисија за спровођење конкурса за упис студената:

1. Др Ленка Рибић -Зеленовић, председник;

2. Проф. др Радош Павловић, члан;

3. Др Владимир Курћубић, члан;

4. Др Милун Петровић, члан;

5. Тања Стевовић, члан.