Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

КОНАЧНА  ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС КАНДИДАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

 

Ред. број

Име и презиме

Просечна оцена

Статус

1.     

Маријана Г. Дугалић

9,50

буџет

2.     

Невена Ж. Трифуновић

9,38

буџет

3.     

Андрија Н. Томић

9,15

буџет

4.     

Бојан Р. Ристић

9.00

буџет

5.     

Данијела А. Јоксимовић

8,81

буџет

6.     

Недељко Ј. Рацић

8,73

буџет

7.     

Јована Д. Газибарић

8,61

буџет

8.     

Душан В. Микић

8,56

буџет

9.     

Јелена Р. Пејица

8,54

буџет

10. 

Љиљана М. Стојановић

8,32

буџет

11. 

Оливера С. Владева Стојановић

8,19

буџет

12. 

Лазар А. Митровић

8,18

буџет

13. 

Ива М. Радуловић

8,12

буџет

14. 

Евелин С. Миланов Станојевић

8,12

буџет

15. 

Дарко Р. Андонов

8,09

буџет

16. 

Оливера Д. Ђоловић

8,00

самофин.

17. 

Весна М. Радосављевић

7,97

самофин.

18. 

Снежана Љ. Ковачевић

7,91

самофин.

19. 

Стефан Љ. Маринковић

7,83

самофин.

20. 

Верица Д. Ковачевић

7,83

самофин.

21. 

Весна Д. Петровић

7,76

самофин.

22. 

Виолета Ђ. Симеуновић

7,73

самофин.

23. 

Небојша Д. Алексић

7,68

самофин.

24. 

Верица В. Алексијевић

7,66

самофин.

25. 

Светлана Ж. Крстић

7,57

самофин.

26. 

Невена Н. Грабовац

7,60

самофин.

27. 

Душица М. Кривокућа

7,52

самофин.

28. 

Стефан Р. Церовина

7,48

самофин.

29. 

Иван В. Радовановић

7,48

самофин.

30. 

Јелена Д. Караклајић

7,38

самофин.

31. 

Мира Д. Гавриловић

7,37

самофин.

32. 

Снежана Д. Кнежевић

7,33

самофин.

33. 

Снежана М. Пребирачевић

7,20

самофин.

34. 

Мира Р. Лукић

7,00

самофин.

35. 

Небојша Ж. Богдановић

6,75

самофин.

36. 

Предраг М. Мартиновић

6,81

самофин.

37. 

Љиљана Р. Стојковић-Јовановић

6,71

листа чекања

 

Објабљено 10. октобра 2016. године

                               Комисија за мастер академске студије:

                                1. Др Ленка Рибић Зеленовић, продекан за наставу

                                2. Др Никола Бокан, руководилац студијског програма AГРОНОМИЈА

                                3. Др Владимир Курћубић, руководилац студијског програма ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

 

 

 

 

РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС УПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

 

СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: АГРОНОМИЈА, модул Ратарство и повртарство

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

1.     

Маријана Г. Дугалић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, општи смер

9,50

 

 

СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: АГРОНОМИЈА, модул Воћарство и виноградарство

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

1.     

Душан В. Микић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, Воћарство и виноградарство

8,56

2.     

Далибор Д. Глођовић

Универзитет у Крагујевцу

Економски факултет, Међународни менаџмент

не испуњава услове конкурса

3.     

Стефан Р. Церовина

Универзитет у Источном Сарајеву

Пољопривредни факултет Источно Сарајево, Пољопривреда, смер биљна производња

7,48

 

 

СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: АГРОНОМИЈА, модул Зоотехника

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

1.

Верица В. Алексијевић

Универзитет у Београду

Факултет ветеринарске медицине

7,66

2.

Невена Н. Грабовац

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, Општи агрономија

7,60

 

 

СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: АГРОНОМИЈА, модул Заштита биља

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

1.     

Невена Ж. Трифуновић

Факултет за биофарминг Бачка Топола, Биофарминг

9,38

2.     

Андрија Н. Томић

Универзитет у Источном Сарајеву

Пољопривредни факултет Источно Сарајево, Пољопривреда, смер биљна производња

9,15

3.     

Бојан Р. Ристић

Универзитет у Крагујевцу,

Природно-математички факултет, Биологија и екологија

9.00

4.     

Данијела А. Јоксимовић

Универзитет у Новом Саду

Пољопривредни факултет у Новом Саду, смер Хортикултура

8,81

5.     

Недељко Ј. Рацић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, студијски програм Општа агрономија

8,73

6.     

Јелена Р. Пејица

Универзитет у Београду

Шумарски факултет-одсек прерада дрвета

8,54

7.     

Љиљана М. Стојановић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, Општи смер

8,32

8.     

Оливера С. Владева Стојановић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, Општи смер

8,19

9.     

Лазар А. Митровић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, студијски програм Агрономија-Општи смер

8,18

10. 

Дарко Р. Андонов

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, општи смер

8,09

11. 

Оливера Д. Ђоловић

Агрономски факултет у Чачку, Менаџмент у пољопривреди

8,00

12. 

Весна М. Радосављевић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, општи смер

7,97

13. 

Снежана Љ. Ковачевић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, општи смер

7,91

14. 

Стефан Љ. Маринковић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, студијски програм Општа агрономија

7,83

15. 

Верица Д. Ковачевић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, смер Технологија пољопривредних и прехрамбених производа

7,83

16. 

Весна Д. Петровић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, општи смер

7,76

17. 

Виолета Ђ. Симеуновић

Универзитет у Београду

Пољопривредни факултет у Земуну, Одсек за воћарство и виноградарство

7,73

18. 

Небојша Д. Алексић

Универзитет у Источном Сарајеву

Пољопривредни факултет Источно Сарајево, Пољопривреда, смер биљна производња

7,68

19. 

Светлана Ж. Крстић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, општи смер

7,57

20. 

Душица М. Кривокућа

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, општи смер

7,52

21. 

Јелена Д. Караклајић

Универзитет у Београду

Пољопривредни факултет у Земуну, Одсек за воћарство и виноградарство

7,38

22. 

Мира Д. Гавриловић

Универзитет у Београду

Пољопривредни факултет у Земуну, Одсек биљна производња

7,37

23. 

Снежана Д. Кнежевић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, општи смер

7,33

24. 

Снежана М. Пребирачевић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, општи смер

7,20

25. 

Мира Р. Лукић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, општи смер

7,00

26. 

Небојша Ж. Богдановић

Универзитет у Београду

Пољопривредни факултет у Земуну, Одсек за ратарство

6,75

27. 

Предраг М. Мартиновић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, општи смер

6,81

28. 

Љиљана Р. Стојковић-Јовановић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, општи смер

6,71

 

 

СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

1.     

Јована Д. Газибарић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, студијски програм Прехрамбена технологија

8,61

2.     

Ива М. Радуловић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, студијски програм Прехрамбена технологија

8,12

3.     

Евелин С. Миланов Станојевић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, смер Технологија пољопривредних и прехрамбених производа

8,12

4.     

Иван В. Радовановић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, смер Технологија пољопривредних и прехрамбених производа

7,48

5.     

Тамара М. Томић

Универзитет у Београду

Факултет ветеринарске медицине

Није полагала пријемни испит

 

Објављено дана 07. октобра 2016. год. у 1500 часова.

 

                                    Комисија за мастер академске студије:

1.      Др Ленка Рибић Зеленовић, продекан за наставу

2.      Др Никола Бокан, руководилац студијског програма АГРОНОМИЈА

3.      Др Владимир Курћубић, руководилац студијског програма ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

 

 

 

ПРЕЛИМИНАРНА ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС КАНДИДАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

 

Ред. број

Име и презиме

Просечна оцена

Статус

1.     

Маријана Г. Дугалић

9,50

буџет

2.     

Невена Ж. Трифуновић

9,38

буџет

3.     

Андрија Н. Томић

9,15

буџет

4.     

Бојан Р. Ристић

9.00

буџет

5.     

Данијела А. Јоксимовић

8,81

буџет

6.     

Недељко Ј. Рацић

8,73

буџет

7.     

Јована Д. Газибарић

8,61

буџет

8.     

Душан В. Микић

8,56

буџет

9.     

Јелена Р. Пејица

8,54

буџет

10. 

Љиљана М. Стојановић

8,32

буџет

11. 

Оливера С. Владева Стојановић

8,19

буџет

12. 

Лазар А. Митровић

8,18

буџет

13. 

Ива М. Радуловић

8,12

буџет

14. 

Евелин С. Миланов Станојевић

8,12

буџет

15. 

Дарко Р. Андонов

8,09

буџет

16. 

Оливера Д. Ђоловић

8,00

самофин.

17. 

Весна М. Радосављевић

7,97

самофин.

18. 

Снежана Љ. Ковачевић

7,91

самофин.

19. 

Стефан Љ. Маринковић

7,83

самофин.

20. 

Верица Д. Ковачевић

7,83

самофин.

21. 

Весна Д. Петровић

7,76

самофин.

22. 

Виолета Ђ. Симеуновић

7,73

самофин.

23. 

Небојша Д. Алексић

7,68

самофин.

24. 

Верица В. Алексијевић

7,66

самофин.

25. 

Светлана Ж. Крстић

7,57

самофин.

26. 

Невена Н. Грабовац

7,60

самофин.

27. 

Душица М. Кривокућа

7,52

самофин.

28. 

Стефан Р. Церовина

7,48

самофин.

29. 

Иван В. Радовановић

7,48

самофин.

30. 

Јелена Д. Караклајић

7,38

самофин.

31. 

Мира Д. Гавриловић

7,37

самофин.

32. 

Снежана Д. Кнежевић

7,33

самофин.

33. 

Снежана М. Пребирачевић

7,20

самофин.

34. 

Мира Р. Лукић

7,00

самофин.

35. 

Небојша Ж. Богдановић

6,75

самофин.

36. 

Предраг М. Мартиновић

6,81

самофин.

37. 

Љиљана Р. Стојковић-Јовановић

6,71

листа чекања

 

Објављено дана 07. октобра 2016. године у 1500 часова.

Објављивање коначне ранг листе 10. октобра 2016. године

 

                                    Комисија за мастер академске студије:

                                     1. Др Ленка Рибић Зеленовић, продекан за наставу

                                     2. Др Никола Бокан, руководилац студијског програма

                                    AГРОНОМИЈА

                                    3. Др Владимир Курћубић, руководилац студијског програма  

                                 ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА