Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

УПИС ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ ВРШИЋЕ  СЕ ДО 12.10.2018. ГОДИНЕ

 

За регулисање статуса студента  у школској 2018/2019. години потребно је:

- извршити уплату од 300,00 динара по пренетом боду (ЕСПБ) уплаћују сви студенти  на:

        жиро рачун:  840-948666-13

шифра плаћања: 189

број модела: 97, позив на број: 93034,

сврха уплате: трошкови уписа,

прималац: Агрономског факултета , Цара Душана бр. 34, Чачак

-извршити уплату прве  рате школарине -самофинансирајући студенти;

жиро рачун: 840-948666-13

шифра плаћања: 189

број модела: 97, позив на број: 93034,

сврха уплате: прва рата,

прималац: Агрономског факултета , Цара Душана бр. 34, Чачак

-комплет образаца за упис преузима се у студентској служби Факултета

 

 

У Чачку, 14.09.2018. год.

 Студентска служба