Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС УПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

 

СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: АГРОНОМИЈА, модул Ратарство и повртарство

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

Статус

1.     

Милена М. Димитријевић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

8,38

буџет

 

СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: АГРОНОМИЈА, модул Воћарство и виноградарство

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

Статус

1.     

Богдан С. Марковић

Универзитет у Београду

Пољопривредни факултет, основне академске студије, студијски програм Биљна производња, модул Воћарство и виноградарство

7,59

буџет

 

 

СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: АГРОНОМИЈА, модул Зоотехника

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

Статус

1.

Харис Х. Хот

Државни универзитет у Новом Пазару

Департман за хемијско-технолошке науке, основне академске студије, студијски програм Пољопривредна производња

8,24

буџет

 

СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: АГРОНОМИЈА, модул Заштита биља

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

Статус

1.     

Јелена А. Живановић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

9,10

буџет

2.     

Радослав З. Матић

Универзитет "Светозар Марковић" у Крагујевцу, Агрономски факултет у Чачку, Општи смер

8,91

буџет

3.     

Вера М. Катанић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

8,90

буџет

4.     

Светлана З. Симовић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

8,18

буџет

5.     

Милан С. Угриновић

Универзитет у Београду

Пољопривредни факултет у Земуну, Одсек за ратарство

8,11

буџет

6.     

Мирјана В. Бучевац

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

7,93

буџет.

7.     

Небојша Т. Недељковић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

7,75

буџет

8.     

Виолета Ђ. Симеуновић

Универзитет у Београду

Пољопривредни факултет у Земуну, Одсек за воћарство и виноградарство

7,73

буџет

9.     

Ивана С. Лазаревић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

7,55

самофин.

10. 

Марина Љ. Станић

Мегатренд Универзитет у Београду,

Факултет за биофарминг-Бачка Топола основне академске студије

7,26

самофин.

11. 

Иван С. Марковић

Универзитет "Џон Незбит" Београд

Факултет за биофарминг-Бачка Топола основне академске студије

7,26

самофин.

12. 

Нада Лазовић-Ђоковић

Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет у Чачку, Општи смер

7,25

самофин.

13. 

Владислав Д. Живанић

Универзитет у Београду

Пољопривредни факултет у Земуну, Одсек за мелиорације земљишта

7,21

самофин.

14. 

Милица З. Томић

Универзитет у Београду

Пољопривредни факултет, основне академске студије, студијски програм Биљна производња, модул Ратарство и повртарство

7,20

самофин.

15. 

Ања В. Кнежевић

Универзитет у Београду

Пољопривредни факултет, основне академске студије, студијски програм Агроекономија

6,86

самофин.

16. 

Милка М. Велимировић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, Општи смер

6,67

самофин.

17. 

Радмила Д. Илић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, Општи смер

6,65

самофин.

18. 

Мира Т. Јовановић

Универзитет "Светозар Марковић" у Крагујевцу, Агрономски факултет у Чачку, Општи смер

6,61

самофин.

 

 

СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

Статус

1.     

Александра М. Корићанац

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Прехрамбена технологија

9,98

буџет

2.     

Јована Г. Радовановић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Прехрамбена технологија

9,15

буџет

3.     

Оливера Љ. Гвозденовић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Прехрамбена технологија

8,80

буџет

4.     

Марко М. Пајић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Прехрамбена технологија

8,54

буџет

5.     

Данијела В. Коматина

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, Општи смер

8,65

Није полагала пријемни испит

Напомена: Кандидат под редним бројем 5. није стекла право уписа.

 

Објављено дана 23. октобра 2018. године у 1000 часова.

 

                                   

Комисија за мастер академске студије:

 

1.      Др Ленка Рибић Зеленовић, продекан за наставу

2.      Др Никола Бокан, руководилац студијског програма АГРОНОМИЈА

3.       Др Владимир Курћубић, руководилац студијског програма ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

 

 

Обавештње за упис на мастер и докторске студије 2018/19.

 

Кандидати који стекну право на упис  на мастер и докторске   студије предају:

  • Две фотографије формата 4,5 х 3,5 cm;
  • Доказ о уплати накнаде за комплет за упис у износу од 1.100,00 динара, на жиро рачун Агрономског факултета број  840-948666-13; шифра плаћања 189; позив на број 93034; број модела 97. Сврха уплате: Уплата за упис на факултет; прималац: Агрономски факултет у Чачку, Цара Душана бр. 34, 32000 Чачак.
  • Самофинансирајуће студије-доказ о уплати школарине за упис у прву годину, на жиро рачун Агрономског факултета број  840-948666-13; шифра плаћања 189; позив на број 93034; број модела 97. Сврха уплате: Уплата школарине; прималац: Агрономски факултет у Чачку, Цара Душана бр. 34, 32000 Чачак

 

Комплет за упис преузима се у студентској служби Факултета.

 

Упис кандидата: 24 и 25.10.2018. године од 8 до 12 часова

 

У Чачку,

23.10.2018. године