Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС УПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

 

СТУДИЈСKИ  ПРОГРАМ: АГРОНОМИЈА

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Бодови на основу успеха

Бодови на основу дужине студирања

Укупно бодова

Статус

1.     

Марина В. Јовковић

Универзитет у Београду

Хемијски факултет, основне академске студије, студијски програм Професор хемије

Универзитет у Београду

Хемијски факултет, мастер академске студије, студијски програм Хемија

65,95

25

90,95

Буџет

2.     

Данијела А. Ерић

Универзитет у Новом Саду

Пољопривредни факултет, смер за хортикултуру

Агрономски факултет у Чачку,

МАС Агрономија, модул Заштита биљака

67,60

13,89

81,49

Буџет

 

Објављено дана 23. октобра 2018. године у 1000 часова.

            

                                                                                                                       Комисија за докторске студије:

 

1.      Др Ленка Рибић Зеленовић, продекан за наставу

2.      Др Горан Дугалић, руководилац студијског програма докторских студија АГРОНОМИЈА

3.      Др Иван Глишић, члан

 

 

Обавештње за упис на мастер и докторске студије 2018/19.

 

Кандидати који стекну право на упис  на мастер и докторске   студије предају:

  • Две фотографије формата 4,5 х 3,5 cm;
  • Доказ о уплати накнаде за комплет за упис у износу од 1.100,00 динара, на жиро рачун Агрономског факултета број  840-948666-13; шифра плаћања 189; позив на број 93034; број модела 97. Сврха уплате: Уплата за упис на факултет; прималац: Агрономски факултет у Чачку, Цара Душана бр. 34, 32000 Чачак.
  • Самофинансирајуће студије-доказ о уплати школарине за упис у прву годину, на жиро рачун Агрономског факултета број  840-948666-13; шифра плаћања 189; позив на број 93034; број модела 97. Сврха уплате: Уплата школарине; прималац: Агрономски факултет у Чачку, Цара Душана бр. 34, 32000 Чачак

 

Комплет за упис преузима се у студентској служби Факултета.

 

Упис кандидата: 24 и 25.10.2018. године од 8 до 12 часова

 

У Чачку,

23.10.2018. године