Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Тема: MSCA-ITN-2019: Innovative Training Networks

 

Врсте акција:

 • Европски индустријски докторати [MSCA-ITN-EID]
 • Европски заједнички докторати [MSCA-ITN-EJD]
 • Европске мреже за обуке [MSCA-ITN-ETN]

 

Европске мреже за обуке (ETN) се односе на институционално умрежене истраживачке обуке намењене младим истраживачима путем којих се ради на истраживачком пројекту,али и овладава вештинама предузетништва, менаџмента, комуникације, учи о методама експлоатације истраживачких резултата, менаџменту права интелектуалне својине, стандардизацији и етичким аспектима.

Европски индустријски докторати (EID) и Европски заједнички докторати (EJD) се односе на формирање заједничких студијских програма на нивоу докторских студија и њихову имплементацију. EJD нуде младим истраживачима стицање докторске дипломе која може бити заједничка, двојна или вишеструка. Диплома је званично призната у земљама институција које је додељују. Код EID акценат је на повезивању истраживања и привреде, што резултира бољем остварењу циљева јавног и приватног сектора. 

 

Рок за апликацију: 15.01.2018. године (17:00 по бриселском времену)

 

Индикативни буџет за цео позив: € 470 милиона

 

ЕТN - 400 милионаевра

ЕID – 35 милионаевра

EJD– 35 милиона евра

 

 

Tрајање пројекта: максимално 4 године

 

*Трајање пројекта је максималних 48 месеци, с тим да је ангажовање истраживача од 3 до 36 месеци. Очекује се да истраживачи који се пријављују на докторске студије буду ангажовани свих 36 месеци.

 

 

Циљ програма Пројекти су усмерени на PhD програме и обуке младих истраживача. Примарни циљ је да појединцима који су креативни, предузимљиви и оријентисани ка иновативности обезбеде напредак у каријери кроз међународне, интердисциплинарне и међу-секторске мобилности, као и да млади истраживачи који су способни да се суоче са актуелним и будућим изазовима преточе своје знање у производе и услуге од економског и друштвеног значаја.

Обуке и докторске студије имплементирају универзитетска партнерства, истраживачки институти и мала и средња предузећа које се баве истраживањем, па је шири циљ интензивирани трансфер знања међу секторима, повећање истраживачких капацитета институција учесника, као и повећани квалитет програма докторских студија.

 

v Европске мреже за обуке: Акценат је на раду истраживача на заједничким истраживачким пројектима и интердисциплинарности. Посебна пажња се поклања квалитету програма заједничких истраживачких обука, каријерном вођењу и адекватном ангажовању истраживача у другим секторима кроз дуже и краће посете и остале предвиђене активности. Истраживач може додатно бити премештен и код других корисника гранта или у друге партнерске организације у најдужем трајању од 30% времена укупног ангажовања. Корисници гранта треба да буду изразличитих сектора иобезбеде квалитетну супервизију истраживачког рада. Све институције корисници гранта имају обавезу да приме бар по једног истраживача. Дозвољено је максимално 540 месеци ангажовања збирно за све истраживаче на пројекту. Препоручен број партнера је од 6 до 10.

 

Европски индустријски докторати: истраживач ће бити укључен у докторски програм у једној од академских институција корисника гранта. Сви истраживачи морају провести 50% времена у не-академском сектору (било да је у питању корисник или партнерска организација). Дозвољено је максимално 540 месеци ангажовања збирно за све истраживаче на пројекту, осим за пројекте са 2 корисника где је максимум 180. Истраживач ће бити под надзором оба супервизора, једног из академског и једног из не-академског сектора.

 

Европски заједнички докторати: циљ је промовисање међународних, међусекторских и мулти-дисциплинарних сарадњи на нивоу докторских обука формирањем заједничких докторских програма које обезбеђују заједничку диплому или две или више диплома докторских студија. Заједничка супервизија је обавезна као и формирање водећих структура за заједнички упис, селекцију, надзор, праћење и оцењивање. Истраживач може извршити мобилност и на друге институције кориснике гранта или у друге партнерске организације, ван институције у којој је уписан на програм докторских студија, у најдужем трајању од 30% времена укупног ангажовања.Дозвољено је максимално 540 месеци ангажовања збирно за све истраживаче на пројекту.

 

Условиучешћа:

 • Истраживања се могу вршити у било којој научној области
 • Пројекат може укључити младе истраживаче који немају одбрањену докторску дисертацију и имају до 4 године истраживачког искуства
 • Истраживач мора да испуњава правило мобилности које гласи да особа није боравила, радила или студирала у земљи институције домаћина више од 12 месеци у претходне 3 године од датума отпочињања пројекта
 • Истраживач може бити било које националности

 

Напомене:

 • Све институције - корисници гранта морају ангажовати минимално једног истраживача.
 • Истраживач заједно са својим супервизором из институције која га прихвата, формира лични план развоја каријере.
 • За Европске индустријске докторате и Европске заједничке докторате нуде се две могућности:

-Истраживач је 100% запослен од стране корисника гранта и шаље се код других корисника или у партнерске организације.

-Истраживач има засебно ангажовање за време које проведе код сваког корисника гранта.

 

Конзорцијум:

 • За Европске мреже за обуке: минимално 3 независне институције из 3 различите земље ЕУ или придружених земаља (као што је Србија).
 • За Европске индустријске докторате: минимално 2 независне институције из различитих земаља ЕУ или придружених земаља;минимално једна институција из академског сектора овлашћена за доделу докторских диплома и минимално једна из привредног сектора.
 • За Европске заједничке докторате: минимално 3 независне институције из 3 различите земље ЕУ или придружених земаља; минимално 3 морају бити овлашћене за доделу докторских диплома.

 

Типови активности:

 • Обуке у области истраживања и иновација: менаџмент права интелектуалне својине, експлоатација истраживачких резултата, комуникација, стандардизација, етика, писање научних радова, лично усавршавање, тимске вештине, мултикултуралност, интегритет истраживача.
 • Обуке за менаџмент или претрагу грантова односе се на укључивање у организацију мрежних активности, предузетништво, писање предлога пројеката, оснивање start-up предузећа, координацију задатака.
 • Формирање заједничких програма докторских студија
 • Активности умрежавања и размена знања: организација научних скупова, размена знања, посете спољних експерата, међународне конференције и радионице, сарадња са другом истраживачком групом или ITN пројектом, организација летњих школа

 

Пројектна апликација једна фаза аплицирања – макс. 30 страна, опис институција, писма обавезе и  етичка питања

 

Трошкови: 100 % покривени

 

Категорије (*бруто износи):

 

1.Трошкови живота

            (3270 евра месечно)

2. Трошкови мобилности

            (600 евра месечно)

3. Породични трошкови (*уколико истраживач има породицу, независно од тога да ли породица остаје или прати истраживача)

           (500 евра месечно)

4. Трошкови институције домаћина (*трошкови обука, истраживања и умрежавања)

            (1800 евра за сваког од примљених истраживача)

5. Трошкови менаџмента и индиректни трошкови

            (1 200 евра месечно за сваког од гостујућих истраживача)

 

Водич за апликантеможете преузети на следећем линку:  http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-itn_en.pdf

 

Линк на Радни програм:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf