Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

Лабораторије

 

Делатност лабораторије

У Лабораторији за контролу квалитета пољопривредних и прехрамбених производа 3 се врше гасно хроматографске анализе које омогућавају карактеризацију комплексних смеша које се раздвајају гасном хроматографијом, а преко масеног детектора врши се идентификација индивидуалних компоненти.

Лабораторија омогућава широк спектар анализа:

 • Одређивање резидуа пестицида у воћу и поврћу;
 • Одређивање испарљивих материја продукованих у току хемијских и биолошких процеса;
 • Хемијске анализе за одређивање токсичних органских материја у земљишту и води.

 

За гасно хроматографске анализе користи се уређај произвођача Аgilent Technologies (модел: 7890B/5977A) следећих карактеристика:

 • Аутосемплер за инјектовање узорака
 • Split/splitless систем инјектовања
 • Колона
 • Вакуум систем
 • Боца са носећим гасом
 • Јонски извор који функционише на принципу јонизације електронима
 • Mасени анализатор
 • Рачунар

 

Гасно хроматографски систем

 

У лабораторији се врше и eлектрохемијске синтезе и карактеризација електродних материјала преко потенциостатских и галваностатских мерења.

За наведене анализе користи се апаратура произвођача Autolab (модел: PGSTAT 302N) следећих карактеристика:

 • 2, 3 и 4 електродне конекције
 • интервал потенцијала: ±10 V
 • максимална струја: ±2 А
 • интервали струје: 1А до 10 nA
 • излаз импедансе: > 1 TOhm
 • рачунар

 

Уређај за потенциостатска и галваностатска мерења

 

 

Руководилац лабораторије:

Др Милан Николић, доцент

Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Тeл: +381 61 11 31 088

 

 

Делатност лабораторије

У Лабораторији за контролу квалитета пољопривредних и прехрамбених производа 2 врше се анализе различитих примарних пољопривредних производа, прехрамбених сировина и готових прехрамбених производа. Анализе се врше применом инструменталне технике течне хроматографије високих перформанси (HPLC). У оквиру Лабораторије врше се и научна истраживања, израда завршних радова на основним и мастер студијама и докторских дисертација.

Tечни хроматограф високих перформанси (HPLC)

 

У Лабораторији се врши одређивање:

 • трагова штетних нуспродуката насталих производњом и прерадом хране
 • различитих органских једињења из екстраката биљног материјала

 

Лабораторија је опремљена системом уређаја за течно хрматографске анализе (HPLC):         

 • Binary pump 1525, WATERS
 • Dual λ Absorbence Detector 2487, WATERS
 • ELS Detector 2420, WATERS
 • Autosample 717, WATERS
 • N2 MICRO, Claind
 • ODS2 kolona, WATERS
 • C8 kolona, WATERS
 • CN kolona, WATERS

 

Руководилац лабораторије:

Мирјана Радовановић, доцент

Tел:  032/303-400,  моб. 064/6355951

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

Делатност лабораторије

У Лабораторији за контролу квалитета пољопривредних и прехрамбених производа 1 врше се хемијске анализе узорака земљишта и испитивања квалитета широког асортимана пољопривредних и прехрамбених производа. У Лабораторији се може одредити:

 • Садржај суве материје
 • Садржај укупних киселина
 • Садржај витамина Ц
 • Садржај укупних фенола
 • Садржај флавоноида
 • Садржај антоцијана
 • Садржај пектинских материја
 • Садржај протеина
 • Садржај масти
 • Садржај укупних минералних материја (пепела)
 • Садржај калијума, магнезијума, цинка, олова, кадмијума и мангана
 • Укупна антиоксидативна активност
 • Антиоксидативна активност на нивоу ДППХ радикала           
 • Садржај метанола у јаким алкохолним пићима
 • Садржај цијановодоничне киселине у јаким алкохолним пићима
 • Садржај бензалдехида у јаким алкохолним пићима
 • Садржај фурфурала у јаким алкохолним пићима.

У оквиру Лабораторије обављају се и активности на реализацији завршних радова студената основних и мастер студија, докторских дисертација, као и стручне и истраживачке делатности у оквиру реализације различитих пројеката.

 

Лабораторија је опремљена следећим апаратима:

 1. Систем за атомску спектрофотометрију Perkin Elmer AAnalyst 200 Atomic Absorption Spectrophotometer (plamenatehnika)
 2. Уређаји за спектрофотометрију Agilent Technologies Cary Series 300UV-VIS Spectrofotometer Photolab® 6100 VIS
 3. Ротациони вакуум упаривач MRC, Rova-100
 4. Дестилациона јединица-Кјелдал VELP SCIENTIFICA, UDK 129 Distillation unit
 5. Сокслет екстрактор VELP SCIENTIFICA, SER 148 Solvent extractor)
 6. Хидролизациона јединица VELP SCIENTIFICA, HU 6 Hydrolysis Unit
 7. Aналитичка вага BEL ENGINEERING
 8. Грејна плоча VELP SCIENTIFICA, REC Heating plate
 9. Апаратура по Clavenger-u
 10. Ултразвучно купатило ULTRASONIC CLEANER, Vabsonic.

 

Галерија слика >>>>

 

Руководилац лабораторије:

Проф. др Павле Машковић, редовни професор

Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Тел: +381 32 303 400 локал: 427.

 

Стручно технички сарадници:

Данијела Лабан

Елизабета Мијатовић

Тел:+381 32 303 400 локал: 427.