Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године


Др Моника Стојанова, председница Удружења за научно-истраживачку, просветну и културну делатност „Отворена наука“ – Северна Македонија; проф. др Драгутин А. Ђукић, редовни професор у пензији, Агрономског Факултета, Универзитета у Крагујевцу, Чачак, Србија; проф. др Марина Т. Стојанова, редовни професор Факултета за пољопривредне науке и храну Универзитета „Св. Ћирило и Методије“, Скопље, Северна Македонија, и проф. др Азиз Шатана, ванредни професор Пољопривредног факултета, Универзитета Ерђиес из Турске, недавно су објавили први заједнички рад – монографију под називом Савремене екстракционе методе биолошки активних компоненти у прехрамбеној биотехнологији код престижног издавача Cambridge Scholars Publishing из Велике Британије. Дело је доступно на енглеском језику и у електронској форми на званичном сајту издавачке куће.

Ова монографија представља иновативну синтезу три важне области биотехнологије хране. Прво поглавље обухвата савремене методе за екстракцију биолошки активних компоненти из хране. У другом поглављу се пише о биолошки активним компонентама у прехрамбеним производима. У трећем поглављу се указује на потенцијалне здравствене бенефите од екстрахованих једињења. Монографија је истовремено и креативна перспектива производње здравственобезбедне, квалитетне и функционалне хране. Она значајно доприноси подизању општих и специјалних знања запослених у науци и високом образовању, студената и инжењера (технолога), запослених у прехрамбеној индустрији. Осим тога, монографија ће користити свим читаоцима који желе да науче како да се здравије хране и побољшају свој здравствени статус и начин живота.

Monografija D Djukic 01 Monografija D Djukic 02