Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

У оквиру планираних активности реализације CaSA TEMPUS пројекта 22.12. 2015. године, на Универзитету Едуконс у Сремској Каменици, одржана је презентација 63 курса/семинара/модула. Припремили су их универзитетски наставници и сарадници партнерских институција на пројекту. Курсеви/семинари/модули представљају материјале за стручно усавршавање наставника средњих пољопривредних школа и саветодаваца пољопривредне стручне и саветодавне службе.

Курсеви/семинари/модули су представљени наставницима средњих пољопривредних школа из целе Србије, а презентовали су их представници свих факултета учесника CaSA. Материјал је штампан у Каталогу, на српском и енглеском језику и подељен наставницима средњих пољопривредних школа, ради могућности избора семинара за стручно усавршавање.

Наставници и сарадници Агрономског факултета у Чачку припремили су 11 Курсева/Семинара/Модула. Три Модула су непосредним избором саветодаваца Подручних стручних служби у поступку акредитације за стручно усавршавање у 2016. години, а припремљени би требало да уђу у програме до 2018. године.

Наставници средњих школа ће своју заинтересованост изразити преко стручних већа и  школа односно  Заједнице средњих школа из области рада пољопривреде, ветеринарске медицине, производње и прераде хране – партнера на CaSA TEMPUS пројекту.

Фогографије >>>>