Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

 

ОПШТА АГРОНОМИЈА (240 ЕСПБ)

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

НОВЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

ДРУГА ГОДИНА

Биохемија

22.11.2021.

1. Кнежевић Ивана 77/2017

2. Кекерић Ана 56/2011

ТРЕЋА ГОДИНА

Исхрана домаћих животиња

17.11.2021.

1. Тодоровић Немања 28/2015

Биолошке основе сточарства

17.11.2021.

1. Рубаковић Марија 88/2017

2. Корићанац Иван 39/2017

Повртарство

17.11.2021.

1. Кекерић Ана 56/2011

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Специјално ратарство

18.11.2021.

1. Маринковић Тијана 38/2016

Зоотехника

17.11.2021.

1. Стевановић Јелена 12/2017

Оплемењивање биљака са семенарством

17.11.2021.

1. Јовичић Александра 108/2011

2. Зимоњић Дијана 81/2014

Ентомологија

17.11.2021. у 9

1. Максимовић Катарина 64/2017

2. Прерадовић Наташа 97/2014

3. Пантовић Александра 48/2016

4. Костић Милица 41/2016

5. Бугариновић Стоја 18/2015

6. Маринковић Тијана 38/2016

7. Читаковић Јелена 23/2017

Фитопатологија

18.11.2021.

1. Јовичић Александра 108/2011

Фитофармација

22.11.2021.

1. Вулетић Александар 97/2017

2. Кнежевић Ивана 77/2017

3. Јевремовић Анђела 74/2017

4. Бачкуља Марко 32/2017

Виноградарство

Колоквијум 17.11.2021. у 14

Каб.бр 38

Испит 22.11.2021.

1. Ракоњац Тијана 34/2015

         

 


 

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА (240 ЕСПБ)

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

НОВЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

ДРУГА ГОДИНА

Физичка хемија 1

25.11.2021.

1. Гојачанин Снежана 44/2015

2. Илић Милица 83/2017

3. Бошковић Тања 109/2015

4. Игрошанац Марија 87/2015

5. Стојановић Ивана 55/2015

6. Весковић Душица 55/2012

Биохемија 1

22.11.2021.

1. Куртић Јелена 2/2016

Аналитичка хемија

26.11.2021.

1. Куртић Јелена 2/2016

ТРЕЋА ГОДИНА

Технолошке операције 2

23.11.2021 у 9

1. Гојачанин Снежана 44/2015

2. Лазић Марија 19/2008

Физичка хемија 2

26.11.2021.

1. Ћендић Јована 86/2015

2. Косовац Биљана 65/2013

3. Степановић Лазар 99/2014

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Микробиологија воде и санитација у производњи хране

24.11.2021.

1. Илић Милица 83/2017

Технологија уља и масти

Писмени

18.11.2021. у 13 00

Усмени

19.11. 2021. у 13 00

1. Куртић Јелена 2/2016

 


ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО (240 ЕСПБ)

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

НОВЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

ПРВА ГОДИНА

Органска хемија

25.11.2021.

1. Остојић Ненад 46/2016

ДРУГА ГОДИНА

Биохемија

22.11.2021.

1. Васић Никола 58/2016

2. Остојић Ненад 46/2016

3. Миловановић Марија 64/2010

Микробиологија

24.11.2021.

1. Миливојевић Марко 59/2009

ТРЕЋА ГОДИНА

Производња лозног садног материјала

Колоквијум 17.11.2021. у 14

Каб.бр 38

Испит 22.11.2021.

1.Петровић Милица 57/2014

Енглески језик у воћарству и виноградарству

24.11.2021.

1. Николић Данијел 1/2012

2. Миливојевић Марко 59/2009

3. Ристовић Горан 99/2016

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Специјално оплемењивање биљака

24.11.2021.

1.Марковић Драгомир 39/2015

2. Јевтић Милоје 27/2016

3. Васић Никола 58/2016

4. Жунић Јована 53/2016

Специјално воћарство 1

24.11.2021.

1. Јовановић Милан 56/2017

Специјално воћарство 2

25.11.2021.

1. Јовановић Милан 56/2017

2. Тројић Маја 31/2014

Ентомолигија

17.11.2021. у 9

1. Грујичић Тијана 4/2012

2. Пантелић Александра 31/2015

3. Николић Данијел 1/2012

4. Ристовић Горан 99/2016

 

ЗООТЕХНИКА (180 ЕСПБ)

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

НОВЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

ПРВА ГОДИНА

Општа и неорганска хемија

26.11.2021.

1. Лутовац Никола 65/2014

Органска хемија

25.11.2021.

1. Лутовац Никола 65/2014

ДРУГА ГОДИНА

Биохемија

22.11.2021.

1. Лутовац Никола 65/2014

ТРЕЋА ГОДИНА

Исхрана преживара

17.11.2021.

1. Петковић Јован 60/2017