Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА У ДЕЦЕМБАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

 

                                     ОПШТА АГРОНОМИЈА (240 ЕСПБ)

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ДЕЦЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

                                            ПРВА  ГОДИНА

Општа и неорганска хемија

                     21.12.2022.

Органска хемија

                       22.12.2022.

                                        ДРУГА ГОДИНА

Биохемија

22.12.2022.

                                          ТРЕЋА ГОДИНА

Исхрана домаћих животиња

21.12.2022. у 1100

Производња воћног садног материјала

21.12.2022.

                                           ЧЕТВРТА ГОДИНА

Фитопатологија

21.12.2022.

Специјално ратарство

21.12.2022.

Виноградарство

26.12.2022.

Зоохигијена са основама ветеринарства

22.12.2022.

 
 
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА (240 ЕСПБ) 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ДЕЦЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

                                      ТРЕЋА ГОДИНА

Технолошке операције 2

               22.12.2022.

                                   ЧЕТВРТА  ГОДИНА

Контрола квалитета производа

                22.12.2022.

 
 
ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО (240 ЕСПБ) 

                                  ТРЕЋА ГОДИНА

Енглески језик у воћарству и виноградарству

          21.12.2022 .        

                                 ЧЕТВРТА  ГОДИНА

Специјално воћарство 1

         21.12.2022.

Специјално оплемењивање биљака

         21.12.2022.

Ентомологија    

        21.12.2022.

 
 
ЗООТЕХНИКА (180 ЕСПБ) 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ДЕЦЕМБАРСКИ  ИСПИТНИ РОК

                               ПРВА ГОДИНА

Општа и неорганска хемија

                  21.12.2022.