Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

Потребно 4 - 5 студената за физичке послове на археолошким ископавањима на налазишту Градина на Јелици (село Граб) у дужини од око 3 недеље. Ископавања спроводи Археолошки Институт из Београда. Превоз није организован, биће рефундирани путни трошкови сваки други – трећи дан током трајања радова.

Осмочасовно радно време (7 – 15 h), 6 дана у недељи, почев од прве недеље јула текуће године (највероватније од 4 или 5. јула 2022.). Надница 2700 дин, исплата преко омладинске задруге одмах по завршетку ископавања. Храна у сопственој режији. Послодавац је флексибилан у вези оправданог изостанака са посла (одсуства због полагања испита или слично), кад се претходно најави.

Пожељан сопствени алат (крам/будак или лопата).

Контакт: 063 237 – 275 Вујадин