Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Поштовани,

Медицински факултет Универзитета у Београду (МФУБ) у сарадњи са Регионалном канцеларијом Светске Здравствене Организације у Србији спроводи истраживања у оквиру пројекта "Assessment on One Health Approach in Higher Education in Serbia".

Основни циљ истраживања је да се процени присуство приступа Једног здравља (One Health) у наставним садржајима додипломских студија на различитим факултетима у оквиру пет универзитета чији је оснивач Република Србија. Специфични циљеви се односе на мапирање програма обавезних и изборних предмета који имају теме значајне за Једно здравље, обављање разговора са руководиоцима наставе и на процену компетенција из ове области које студенти стичу током студија.

Веома би ценили подршку да се на нашем Универзитету у Крагујевцу први пут изведе истраживање на ову тему попуњавањем 2 упитника преко поуђених линкова.

Искрено Вам се захваљујем на колегијалности да ову молбу размотрите и да за предмете на вашем Факултету, који имају додирних тачака са концептом OH, попуните упитник.

 

Линк ка првом упитнику - Приступ једног здравља у настави:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyqtD4ldJQkWURTknxnH2F-1zD90miCkg2LhV9TMla_UUN7w/viewform

 

Линк за упитник о компетенцијама:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3mJ0zTzyJHSGbblWVCdnuVmYRNe2tqCLe0L1ZeAstWSe7gw/viewform?pli=1

 

Координатор истраживања за Универзитет у Крагујевцу