Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

СТИПЕНДИЈА ЗАДУЖБИНЕ СТУДЕНИЦА

 

За стипендије се могу пријавити искључиво студенти са државних Универзитета у Србији и то са завршних година основних студија (последње две године редовних студија). Могу се пријавити и студенти Мастер студија, али предност имају студенти основних студија.

 

Пријаве можете послати поштом или донети лично на адресу:

Конгрес српског уједињења Србија

Задужбина Студеница,

Васина 20, 11000 Београд

 

Рок за пријаву: 20. новембар 2013. године, са назнаком "Конкурс 2013/14"

 

Резултати конкурса биће објављени до 5. децембра 2013. године на сајту Задужбине Студеница и на сајту КСУ Србија. Примљена документација неће бити враћана.

 

За пријаву потребно:

 • формулар за пријављивање (ПДФ)

 • биографију –набројана досадашња постигнућа и резултати

 • потврду о упису школске 2013/2014. године

 • потврду о просеку оцена на досадашњим студијама

 

Задужбина Студеница вредноваће молбе за доделу стипендија према следећим критеријумима:

 • Остварен просек успеха на студијама.

 • Година студирања, при чему предност имају кандидати на завршним годинама студија.

 • Материјално стање кандидата.

 • Факултет који кандидат похађа.

 • Регионална заступљеност, односно, место у коме кандидат студира

 • Волонтерски рад и ваннаставне активности од општег друштвеног и националног значаја.

 • Достигнућа у оквиру студија и ван студија (научни и стручни радови, значајни успеси на домаћим и међународним такмичењима студената и сл.).

 

Напомене:Задужбина Студеница нема обавезу да образлаже листу прихваћених или одбијених молби, и неће то радити, па Задужбина моли да јој после завршетка конкурса и објаве резултата не буду упућивана питања и коментари везани за разлог прихватања или не прихватања молбе заинтересованих студената или молбе неког од њихових колега.

 

Молбе које су непотпуне или стигну после истека конкурсног рока неће бити разматране.

 

Детаљније о стипендији на:

http://www.sr-studenica.org/1057109010801087107710851076108011121077.html