Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Стипендије Републике Аустрије за истраживачке боравке у Аустрији

 

Стипедије намењене истраживачком боравку на аустријским универзитетима и истраживачким институцијама по избору, трајање највише 4 месеца

Типови стипендија:

  1. Стипендије за истраживање намењене студентима који пишу дипломски или мастер рад

  2. Стипендије за истраживање намењене студентима докторских студија

Области: природне науке, техничке науке, медицина, пољопривреда и шумарство, ветерина, право и економија, хуманистичке и друштвене науке, уметност

Профил кандидата:

  • Међународно признати сертификати познавања енглеског или немачког језика (зависно од језика на коме ће пројекат бити спровођен)

  • Не старији од 40 година (студенти докторских студија), односно од 35 година (остале две категорије кандидата) у време подношења пријаве

Рок за пријаву: 01. март 2014.

Пријава се врши електронским путем на адреси: www.scholarships.at

Стипендија покрива месечну новчану накнаду (у висини од 1040 еура за студенте доктоских студија, односно 940 еура за студенте основних и мастер студија), трошкове здравственог осигурања и смештаја.

 

Више о програму и начину пријаве видети на:

http://www.scholarships.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=5&PageMode=3&GrainEntryID=1864&HZGID=2005&LangID=2

 

Извор:

http://scholarship-positions.com/republic-austria-scholarships-international-students-austria-2014/2013/12/14/