Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Хемофарм фондација расписала је конкурс за доделу 10 новихгодишњих стипендија студентима основних академских студија за школску 2014/2015 годину.

Профил кандидата:

·         Држављани Републике Србије са сталним местом боравка у РС

·         студенти од III године студија и више (искључујући апсолвенте) на факултетима и академијама чији је оснивач Република Србија

·         у досадашњем студирању остварили просек оцена најмање 8,50.

Осим просечне оцене, приликом одабира, критеријум је и материјално стање студента.

Студенти који су већ остварили право на стипендију по другом основу (осим стипендије или кредита Министарства надлежног за послове просвете и науке), немају право на стипендију Фондације Хемофарм.

Студенти који су у школској 2013/2014 примали стипендију и уписали школску 2014/2015

са просечном оценом на студијама од 8,50 треба да доставе Потврду о упису године са просеком оцена.

Више о документацји за пријаву видети на:

http://www.fondacijahemofarm.org.rs/docs/konkurs_studije.pdf

Рок за пријаву: 21. новембар 2014. године

Пријаве на конкурс слати на адресу: Фондација Хемофарм, Београдски пут бб, 26300 Вршац

Више о програму и начину пријаве видети на:

http://www.fondacijahemofarm.org.rs/ViewNewsItem.aspx?NewsId=171&Lang=sr&Page=20

Извор:

http://www.najstudent.com/stipendije/fondacija-hemofarm-dodeljuje-10-deset-novih-godisnjih-stipendija-studentima-osnovnih-akademskih-studija-6202?utm_source=mejling_lista_najstudent&utm_campaign=studije_i_stipendije_2014-10-23&utm_medium=sadrzaj&utm_source=Najstudent&utm_campaign=e8cfc9340a-Aktuelne_studije_i_stipendije_43_1410_23_2014&utm_medium=email&utm_term=0_49d010d995-e8cfc9340a-75966321