Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Деусто међународна тјунинг академија додељује стипендије за једномесечне истраживачке боравке током академске 2015/16. године. Додељено ће бити 6 стипендија за истраживање у периоду од октобра 2015. до јуна 2016. године.

Рок за пријаву: 07. јун 2015. године

Тјунинг академија је међународни високообразовни и истраживачки центар за развој и унапређење квалитета учења и вредновања у високом образовању, фокусиран на компетенције за интелектуални развој, запошљивост и вредности грађанског друштва у глобалном контексту. Академија је настала кроз пројекте које су од 2000. године заједнички спроводили Универзитет Деусто (Шпанија) и Универзитет Гронинген (Холандија).

Више о академији можете видети на: http://tuningacademy.org/tuning-academy/?lang=en

Истраживачки пројекти са којима можете конкурисати треба да се фокусирају на једну од следећих тема:

  • анализирање и процена утицаја који Тјунинг пројекати производе на нивоу посебних високообразовних програма/институција/земаља/региона
  • Приступ учењу, настави и вредновању општих компетенција – конкретних примера шта је урађено унутар студијских програма у високом образовању заједно са предлозима за побољшање на основу теоријских и практичних података.
  • Иницијативе за развој запослених које олакшавају примену приступа заснованог на компетенцијама -  критичко оцењивање њихове ефективности и колико добро задовољавају потребе
  • реформа курикулума и укључивање Тјунинг приступа у институционалне и националне политике

Напомена: Ако сматрате да је ваш истраживачки пројекат блиско повезан са Тјунингом, али не спада ни у једну од горенаведених истраживачких тема, можете се пријавити за овај програм и ваша пријава ће бити размотрена, али ће предност имати истраживачки пројекти унутар наведених тема.

Профил кандидата:

  • млади истраживачи - студенти докторских студија, фокусирани на теме повезане са примарним истраживачким областима Деусто међународне тјунинг академије (видети горе)
  • кандидати који имају завршене докторске студије и који су ангажовани у оквиру постдокторског истраживања на теме повезане са примарним истраживачким областима Деусто међународне тјунинг академије (видети горе)
  • универзитетско особље заинтересовано за компаративне студије случаја имплементације и утицаја тјунинг приступа у најмање 2 високообразовне институције

Неопходно познавање енглеског језика (не захтева се поседовање међународнопризнатог сертификата).

Стипендија покрива трошкове здравственог осигурања током 4 недеље, пуни или парцијални повраћај путних трошкова (повратна карта до 500 евра) и трошкове смештаја.

Више о програму и начину пријаве видети на: http://tuningacademy.org/short-term-visits-call/

Извор:

http://scholarship-positions.com/tuning-academy-short-term-research-visit-scholarships-spain-2015/2015/03/10/