Наставно научно веће

 

СТРУЧНИ ОРГАН ФАКУЛТЕТА

 

 

ЧЛАНОВИ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ

 

1.   др Владета Стевовић, редовни професор, декан

2.   др Мирослав Спасојевић, редовни професор,

3.   др Снежана  Богосављевић-Бошковић, редовни професор

4.   др Драгутин Ђукић, редовни професор

5.   др Милица Цвијовић, редовни професор

6.   др Томо Милошевић, редовни професор

7.   др Радојица Ђоковић,  редовни професор

8.   др Александар Пауновић, редовни професор

9.   др Лека Мандић, редовни професор

10.  др Радош Павловић, редовни професор

11.  др Милена Ђурић, редовни професор

12.  др Гордана Шекуларац, редовни професор

13.  др Миломирка Мадић, редовни професор

14.  др Горан Дугалић, редовни професор

15.  др Никола Бокан, ванредни професор

16.  др Павле Машковић, ванредни професор

17.  др Драго Милошевић, ванредни професор

18.  др Вера Радовић, ванредни професор

19.  др Љиљана Бошковић-Ракочевић, ванредни професор

20.  др Биљана Вељковић, ванредни професор

21.  др Горица Пауновић, ванредни професор

22.  др Гордана Аћамовић-Ђоковић, ванредни професор

23.  др Ленка Рибић - Зеленовић, ванредни професор

24.  др Владимир Курћубић, ванредни професор

25.  др Милун Петровић, ванредни професор

26. др Снежана Танасковић, ванредни професор

27.  др Томислав Тришовић, ванредни професор 20%

28.  др Горан Марковић, доцент

29.  др Радисав Којовић, доцент

30.  др Иван Глишић, доцент

31.  др Љиљана Гајић-Крстајић, доцент  20%

32.  мр Милевица Бојовић, наставник енглеског језика

33.  др Јелена Вујић, асистент

34.  мр Ранко Копривица, асистент

35.  мр Драган Ђуровић, асистент

36.  мр Вера Вукосављевић, асистент

37.  мр Владимир Досковић, асистент

38.  мр Душко Брковић, асистент

39.  мр Милан Николић, асистент

40.  Јелена Младеновић, асистент

41.  Игор Ђуровић, асистент

42.  Далибор Томић, асистент

43.  Мирјана Радовановић, асистент

44.  Јелена Пантовић, асистент

45. Душан Марковић, асистент

46. Симеон Ракоњац, асистент

 

 


 

чланови-овлашћени представници студената

 

1.       Милчановић Иван

2.       Станчић Душан

3.       Јешић Бранка

 

 

ОРГАН УПРАВЉАЊА - САВЕТ

 

ЧЛАНОВИ САВЕТА АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА

 


чланови Савета из реда наставника и сарадника

1. Бошковић-Ракочевић Љиљана, наставник

2. Досковић Владимир, сарадник

3. Ђуровић Игор, сарадник

4. Курћубић Владимир, наставник

5. Мадић Миломирка, наставник

6. Марковић Горан, наставник

7. Марковић Душан, сарадник

8. Младеновић Јелена, сарадник

9. Пауновић Горица, наставник

10. Петровић Милун, наставник

11. Томић Далибор, сарадник

 

 

чланови Савета из реда ненаставног особља

1. Крсмановић Милорад

2. Париповић Олгица

 

чланови Савета-представници Студентског парламента

1. Недељковић Предраг

2. Радосављевић Милош

3. Станчић Душан

 

чланови Савета-представници оснивача

-  НИСУ ИМЕНОВАНИ -

 

 

ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА

 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА Проф. др Владета Стевовић, редовни професор