Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Правилник о набавкама

 

 

 

ЈН 6-1/2020 Јавна набавка мале вредности услуга
  Израда и штампање часописа, књига, монографија и зборника
09.07.2020. Позив за подношење понуда 6-1/2020
09.07.2020. Конкурсна документација 6-1/2020
27.07.2020. Одлука о додели уговора 6-1/2020

 

 

ЈН 5-1/2020 Отворени поступак
  Извођење унутрашњих радова у амфитеатру
26.06.2020. Позив за подношење понуда 5-1/2020
26.06.2020. Конкурсна документација 5-1/2020
13.08.2020. Одлука о додели уговора 5-1/2020

 

 

ЈН 4-1/2020 Јавна набавка мале вредности услуга
  Израда и штампање часописа, књига, монографија и зборника
26.06.2020. Позив за подношење понуда 4-1/2020
26.06.2020. Конкурсна документација 4-1/2020
09.07.2020. Одлука о додели уговора 4-1/2020

 

 

ЈН 3-1/2020 Јавна набавка мале вредности добара
  Угаљ за грејање објекта Факултета - сезона 2020/21
16.06.2020. Позив за подношење понуда 3-1/2020
16.06.2020. Конкурсна документација 3-1/2020
19.06.2020. Измене и допуне конкурсне документације - 3-1/2020
19.06.2020. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
06.07.2020. Одлука о додели уговора 3-1/2020

 

 

ЈН 2-4/2020 Јавна набавка мале вредности добара
  Набавка електричне енергије за 2020. годину
12.03.2020. Позив за подношење понуда 2-4/2020
12.03.2020. Конкурсна документација 2-4/2020
 23.03.2020.  Одлука о додели уговора 2-4/2020

 

 

ЈН 1-1/2020 Јавна набавка мале вредности услуга
  Израда и штампање зборника
25.02.2020. Позив за подношење понуда 1-1/2020
25.02.2020. Конкурсна документација 1-1/2020
 06.03.2020. Одлука о додели уговора 1-1/2020

 

 

ЈН 3-3/2019 Јавна набавка мале вредности добара
  Хемикалије и прибор
18.10.2019. Позив за подношење понуда 3-3/2019
18.10.2019. Конкурсна документација 3-3/2019
01.11.2019. Одлука о додели уговора 3-3/2019

 

 

ЈН 2-1/2019 Јавна набавка мале вредности добара
  Угаљ за грејање објекта Факултета - сезона 2019/20
30.05.2019. Позив за подношење понуда 2-1/2019
30.05.2019. Конкурсна документација 2-1/2019
13.06.2019. Одлука о додели уговора 2-1/2019
20.06.2019. Обавештење о закљученом уговору 2-1/2019

 

 

ЈН 1/2019-I Јавна набавка мале вредности добара
  Набавка електричне енергије
12.03.2019. Позив за подношење понуда 1/2019-I
12.03.2019. Конкурсна документација 1/2019-I
22.03.2019. Одлука о додели уговора 1/2019-I
29.03.2019. Обавештење о закљученом уговору 1/2019

 

 

ЈН 8/2018-I Јавна набавка мале вредности добара
  Лабораторијска опрема за наставу и истраживање
20.11.2018. Позив за подношење понуда 8/2018-I
20.11.2018. Конкурсна документација 8/2018-I
  21.11.2018. Појашњење конкурсне документације - 8/2018-I
07.12.2018. Одлука о додели уговора 8/2018-I
20.12.2018. Обавештење о закљученом уговору 8/2018-I - Партија 2
24.12.2018. Обавештење о закљученом уговору 8/2018-I - Партија 1

 

 

ЈН 7/2018-I Јавна набавка мале вредности добара
  Хемикалије и прибор
16.11.2018. Позив за подношење понуда 7/2018-I
16.11.2018. Конкурсна документација 7/2018-I
  20.11.2018. Појашњење конкурсне документације 1 - 7/2018-I
  24.11.2018. Појашњење конкурсне документације 2 - 7/2018-I
  24.11.2018. Појашњење конкурсне документације 3 - 7/2018-I
24.11.2018. Измене и допуне конкурсне документације - 7/2018-I
24.11.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
10.12.2018. Одлука о додели уговора 7/2018-I
27.12.2018. Обавештење о закљученом уговору 7/2018-I - Партија 1
11.01.2019. Обавештење о закљученом уговору 7/2018-I - Партија 2

 

 

ЈН 6/2018-III Јавна набавка мале вредности радова
  Извођење радова у делу подрумских просторија
14.11.2018. Позив за подношење понуда 6/2018-III
14.11.2018. Конкурсна документација 6/2018-III
30.11.2018. Одлука о додели уговора 6/2018-III
07.12.2018. Обавештење о закљученом уговору 6/2018-III

 

 

ЈН 5/2018-I Јавна набавка мале вредности добара
  Угаљ за грејање објекта Факултета - сезона 2018/19
29.06.2018. Позив за подношење понуда 5/2018-I
29.06.2018. Конкурсна документација 5/2018-I
  04.07.2018. Појашњење конкурсне документације - 5/2018-I
04.07.2018. Допуна конкурсне документације
04.07.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
17.07.2018. Одлука о додели уговора 5/2018-I
27.07.2018. Одлука о измени Одлуке о додели уговора 5/2018-I
14.08.2018. Обавештење о закљученом уговору 5/2018-I

 

 

ЈН 4/2018-III Отворени поступак
  Извођење унутрашњих радова у амфитеатру
16.06.2018. Позив за подношење понуда 4/2018-III
16.06.2018. Конкурсна документација 4/2018-III
27.07.2018. Одлука о обустави поступка 4/2018-III
27.07.2018. Обавештење о обустави поступка 4/2018-III

 

 

ЈН 3/2018-I Јавна набавка мале вредности добара
 

Хемикалије и прибор за одржавање вежби и истраживачки раду шк. 2018/2019, обликована у две партије.

22.03.2018. Позив за подношење понуда 3/2018-I
22.03.2018. Конкурсна документација 3/2018-I
  27.03.2018. Појашњење конкурсне документације 1 - 3/2018-I
27.03.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  30.03.2018. Појашњење конкурсне документације 2 - 3/2018-I
30.03.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
13.04.2018. Одлука о додели уговора 3/2018-I
03.05.2018. Обавештење о закљученом уговору 3/2018-I - Партија 2
17.05.2018. Обавештење о закљученом уговору 3/2018-I - Партија 1

 

 

ЈН 2/2018-I Јавна набавка мале вредности добара
  Лабораторијска опрема
16.03.2018. Позив за подношење понуда 2/2018-I
16.03.2018. Конкурсна документација 2/2018-I
  21.03.2018. Појашњење конкурсне документације - 2/2018-I
28.03.2018. Одлука о додели уговора 2/2018-I
13.04.2018. Обавештење о закљученом уговору 2/2018-I - Партија 2
20.04.2018. Обавештење о закљученом уговору 2/2018-I - Партија 1

 

 

ЈН 1/2018-I Јавна набавка мале вредности добара
  Набавка електричне енергије
10.02.2018. Позив за подношење понуда 1/2018-I
10.02.2018. Конкурсна документација 1/2018-I
28.02.2018. Одлука о додели уговора 1/2018-I
03.04.2018. Обавештење о закљученом уговору 1/2018-I

 

 

ЈН 9/2017-III Јавна набавка мале вредности радова (Поновљени поступак)
 

Текући радови на одржавању и поправкама у згради Факултета (Поновљени поступак)

07.12.2017. Позив за подношење понуда 9/2017-III
07.12.2017. Конкурсна документација 9/2017-III
21.12.2017. Одлука о додели уговора 9/2017-III
27.12.2017. Обавештење о закљученом уговору 9/2017-III

 

 

ЈН 8/2017-III Јавна набавка мале вредности радова (Поновљени поступак)
  Извођење радова у подрумским просторијама Факултета (Поновљени поступак)
01.12.2017. Позив за подношење понуда 8/2017-III
01.12.2017. Конкурсна документација 8/2017-III
  06.12.2017. Појашњење конкурсне документације - 8/2017-III
14.12.2017. Одлука о додели уговора 8/2017-III
20.12.2017. Обавештење о закљученом уговору 8/2017-III

 

 

ЈН 7/2017-III Јавна набавка мале вредности радова
  Текући радови на одржавању и поправкама у згради Факултета
17.11.2017. Позив за подношење понуда 7/2017-III
17.11.2017. Конкурсна документација 7/2017-III
30.11.2017. Одлука о обустави поступка 7/2017-III
06.12.2017. Обавештење о обустави поступка 7/2017-III

 

 

ЈН 6/2017-III Јавна набавка мале вредности радова
  Извођење радова у подрумским просторијама Факултета
09.11.2017. Позив за подношење понуда 6/2017-III
09.11.2017. Конкурсна документација 6/2017-III
24.11.2017. Одлука о обустави поступка 6/2017-III
30.11.2017. Обавештење о обустави поступка 6/2017-III

 

 

ЈН 5/2017-I Јавна набавка мале вредности добара
 

Хемикалије и прибор за одржавање вежби и истраживачки раду шк. 2017/2018, обликована у две партије.

28.09.2017. Техничка грешка (Позив за подношење понуда 5/2017-I)
29.09.2017. Позив за подношење понуда 5/2017-I
28.09.2017. Конкурсна документација 5/2017-I
  03.10.2017. Појашњење конкурсне документације 1 - 5/2017-I
  04.10.2017. Појашњење конкурсне документације 2 - 5/2017-I
13.10.2017. Одлука о додели уговора 5/2017-I
04.11.2017. Обавештење о закљученом уговору 5/2017-I - Партија 1
04.11.2017. Обавештење о закљученом уговору 5/2017-I - Партија 2

 

 

ЈН 4/2017-I Јавна набавка мале вредности добара
  Угаљ за грејање објекта Факултета - сезона 2017/18
07.07.2017. Позив за подношење понуда 4/2017-I
07.07.2017. Конкурсна документација 4/2017-I
20.07.2017. Одлука о додели уговора 4/2017-I
16.08.2017. Обавештење о закљученом уговору 4/2017-I

 

 

ЈН 3/2017-I Јавна набавка мале вредности добара
  Лабораторијска опрема
07.07.2017. Позив за подношење понуда 3/2017-I
07.07.2017. Конкурсна документација 3/2017-I
  11.07.2017. Појашњење конкурсне документације 1 - 3/2017-I
  13.07.2017. Појашњење конкурсне документације 2 - 3/2017-I
13.07.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
24.07.2017. Одлука о додели уговора 3/2017-I
24.08.2017. Обавештење о закљученом уговору 3/2017-I

 

 

ЈН 2/2017-III Јавна набавка мале вредности радова
  Извођење радова на делу објекта Факултета са равним кровом
02.06.2017. Позив за подношење понуда 2/2017-III
02.06.2017. Конкурсна документација 2/2017-III
16.06.2017. Одлука о додели уговора 2/2017-III
23.06.2017. Обавештење о закљученом уговору 2/2017-III

 

 

ЈН 1/2017-I Јавна набавка мале вредности добара
  Набавка електричне енергије
17.02.2017. Позив за подношење понуда 1/2017-I
17.02.2017. Конкурсна документација 1/2017-I
01.03.2017. Одлука о додели уговора 1/2017-I
29.03.2017. Обавештење о закљученом уговору 1/2017-I

 

 

ЈН 9/2016-I Јавна набавка мале вредности добара
 

Хемикалије и прибор за одржавање вежби у шк. 2016/2017. Партија 2: Прибор
(поновљен поступак)

02.12.2016. Позив за подношење понуда 9/2016-I
02.12.2016. Конкурсна документација 9/2016-I
  07.12.2016. Појашњење конкурсне документације 1 - 9/2016-I
  07.12.2016. Појашњење конкурсне документације 2 - 9/2016-I
07.12.2016. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
16.12.2016. Одлука о додели уговора 9/2016-I
28.12.2016. Обавештење о закљученом уговору 9/2016-I

 

 

ЈН 8/2016-I Јавна набавка мале вредности добара
 

Хемикалије и прибор за одржавање вежби у шк. 2016/2017.

04.11.2016. Позив за подношење понуда 8/2016-I
04.11.2016. Конкурсна документација 8/2016-I
  09.11.2016. Појашњење конкурсне документације 1 - 8/2016-I
  09.11.2016. Појашњење конкурсне документације 2 - 8/2016-I
17.11.2016. Обавештење о додели уговора 8/2016-I
24.11.2016. Обавештење о обустави поступка 8/2016-I - Партија 2
02.12.2016. Обавештење о закљученом уговору 8/2016-I - Партија 1

 

 

ЈН 7/2016-III Јавна набавка мале вредности радова
  Занатски радови у Лабораторији
13.10.2016. Позив за подношење понуда 7/2016-III
13.10.2016. Конкурсна документација 7/2016-III
26.10.2016. Одлука о додели уговора 7/2016-III
03.11.2016. Обавештење о закљученом уговору 7/2016-III

 

 

ЈН 6/2016-I Јавна набавка мале вредности добара
  Лабораторијска опрема (Централни лабораторијски сто - 2 комада)
29.09.2016. Позив за подношење понуда 6/2016-I
29.09.2016. Конкурсна документација 6/2016-I
  06.10.2016. Појашњење конкурсне документације - 6/2016-I
06.10.2016. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
12.10.2016. Одлука о додели уговора 6/2016-I
27.10.2016. Обавештење о закљученом уговору 6/2016-I

 

 

ЈН 5/2016-I Јавна набавка мале вредности добара
  Лабораторијска опрема ( Дигестор за лабораторију - 2 комада)
26.08.2016. Позив за подношење понуда 5/2016-I
26.08.2016. Конкурсна документација 5/2016-I
  01.09.2016. Појашњење конкурсне документације - 5/2016
09.09.2016. Одлука о додели уговора 5/2016-I
26.09.2016. Обавештење о закљученом уговору 5/2016-I

 

 

ЈН 4/2016-III Јавна набавка мале вредности радова
  Адаптација дела просторије (учионице) у просторију за архиву
24.06.2016. Позив за подношење понуда 4/2016-III
24.06.2016. Конкурсна документација 4/2016-III
08.07.2016. Одлука о додели уговора 4/2016-III
15.07.2016. Обавештење о закљученом уговору 4/2016-III

 

 

ЈН 3/2016-I Јавна набавка мале вредности добара 
  Набавка угља за грејање објекта Факултета - сезона 2016/2017.
16.06.2016. Позив за подношење понуда 3/2016-I
16.06.2016. Конкурсна документација 3/2016-I
01.07.2016. Одлука о додели уговора 3/2016-I
25.07.2016. Обавештење о закљученом уговору 3/2016-I

 

 

ЈН 2/2016-I Јавна набавка мале вредности добара
  Набавка лабораторијске опреме (Апарат за дестилацију)
05.05.2016. Позив за подношење понуда 2/2016-I
05.05.2016. Конкурсна документација 2/2016-I
  06.05.2016. Појашњење конкурсне документације 1 - 2/2016
  06.05.2016. Појашњење конкурсне документације 2 - 2/2016
  09.05.2016. Појашњење конкурсне документације 3 - 2/2016
18.05.2016. Одлука о додели уговора 2/2016-I
01.06.2016. Обавештење о закљученом уговору 2/2016-I

 

 

ЈН 1/2016-II Јавна набавка мале вредности услуга
  Набавка електричне енергије
19.02.2016. Позив за подношење понуда 1/2016-II
19.02.2016. Конкурсна документација 1/2016-II
07.03.2016. Одлука о додели уговора 1/2016-II
24.03.2016. Обавештење о закљученом уговору 1/2016-II

 

 

ЈН 9/2015-I Јавна набавка мале вредности добара
 

Набавка рачунарске опреме, обликована у партије

04.12.2015. Позив за подношење понуда 9/2015-I
04.12.2015. Конкурсна документација 9/2015-I
21.12.2015. Одлука о додели уговора 9/2015-I
30.12.2015. Обавештење о закљученом уговору 9/2015-I - Партија 1
30.12.2015. Обавештење о закљученом уговору 9/2015-I - Партија 2
30.12.2015. Обавештење о закљученом уговору 9/2015-I - Партија 3
30.12.2015. Обавештење о закљученом уговору 9/2015-I - Партија 4
30.12.2015. Обавештење о закљученом уговору 9/2015-I - Партија 5
30.12.2015. Обавештење о закљученом уговору 9/2015-I - Партија 6

 

 

ЈН 8/2015-I Јавна набавка мале вредности добара
 

Нaбавка хемикалија и прибора за одржавање вежби у школској 2015/2016.

02.12.2015. Позив за подношење понуда 8/2015-I
02.12.2015. Конкурсна документација 8/2015-I
  07.12.2015. Појашњење конкурсне документације 1 - 8/2015
  08.12.2015. Појашњење конкурсне документације 2 - 8/2015
08.12.2015. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
14.12.2015. Одлука о додели уговора 8/2015-I
25.12.2015. Обавештење о закљученом уговору 8/2015-I - Партија 1
30.12.2015. Обавештење о закљученом уговору 8/2015-I - Партија 2

 

 

ЈН 7/2015-III Јавна набавка мале вредности радова
  Набавка грађевинских радова на формирању лабораторије за контролу квалитета хране
22.10.2015. Позив за подношење понуда 7/2015-III
22.10.2015. Конкурсна документација 7/2015-III
09.11.2015. Одлука о додели уговора 7/2015-III
12.11.2015. Обавештење о закљученом уговору 7/2015-III

 

 

ЈН 6/2015-II Јавна набавка мале вредности услуга
  Набавка услуга штампе у оквиру реализације Пројекта Министарства
20.10.2015. Позив за подношење понуда 6/2015-II
20.10.2015. Конкурсна документација 6/2015-II
  23.10.2015. Појашњење конкурсне документације 1 - 6/2015
06.11.2015. Одлука о додели уговора 6/2015-II
17.11.2015. Обавештење о закљученом уговору 6/2015-II - Партија 1
18.11.2015. Обавештење о закљученом уговору 6/2015-II - Партија 2

 

 

ЈН 5/2015-I Јавна набавка добра
  Набавка лабораторијске опреме, обликоване у партије
15.10.2015. Позив за подношење понуда 5/2015-I
15.10.2015. Конкурсна документација 5/2015-I
  19.10.2015. Појашњење конкурсне документације 1 - 5/2015
  19.10.2015. Појашњење конкурсне документације 2 - 5/2015
  20.10.2015. Појашњење конкурсне документације 3 - 5/2015
  22.10.2015. Појашњење конкурсне документације 4 - 5/2015
  22.10.2015. Појашњење конкурсне документације 5 - 5/2015
  22.10.2015. Појашњење конкурсне документације 6 - 5/2015
  23.10.2015. Појашњење конкурсне документације 7 - 5/2015
19.10.2015. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
05.11.2015. Одлука о додели уговора 5/2015-I
23.11.2015. Обавештење о закљученом уговору 5/2015-I - Партија 1
23.11.2015. Обавештење о закљученом уговору 5/2015-I - Партија 3
01.12.2015. Обавештење о закљученом уговору 5/2015-I - Партија 2

 

 

ЈН 4/2015-I Јавна набавка добра
  Набавка рачунарске опреме у оквиру реализације Пројекта са Министарством пољопривреде
13.10.2015. Позив за подношење понуда 4/2015-I
13.10.2015. Конкурсна документација 4/2015-I
30.10.2015. Одлука о додели уговора 4/2015-I
12.11.2015. Обавештење о закљученом уговору 4/2015-I - Партија 1
12.11.2015. Обавештење о закљученом уговору 4/2015-I - Партија 2

 

 

ЈН 3/2015-I Јавна набавка добра
  Набавка угља за грејање објекта Факултета - сезона 2015/2016.
07.07.2015. Позив за подношење понуда 3/2015-I
07.07.2015. Конкурсна документација 3/2015-I
10.07.2015. Појашњење конкурсне документације 3/2015-I
20.08.2015. Обавештење о закљученом уговору 3/2015-I

 

ЈН 2/2015-I Јавна набавка добра
  Набавка угља за грејање објекта Факултета - сезона 2015/2016.
28.05.2015. Позив за подношење понуда 2/2015-I
28.05.2015. Конкурсна документација 2/2015-I
01.06.2015. Појашњење конкурсне документације 2/2015-I
02.06.2015. Допуна конкурсне документације
02.06.2015. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
26.06.2015. Обавештење о обустави поступка 2/2015-I

 

ЈН 1/2015-II Јавна набавка мале вредности услуга
  Набавка електричне енергије
02.04.2015. Обавештење о закљученом уговору
18.02.2015. Позив за подношење понуда 1/2015-II
18.02.2015. Конкурсна документација 1/2015-II

 

 

 

ЈН 5/2014-I Јавна набавка добара
  Набавка хемикалија за одржавање вежби
26.11.2014. Обавештење о закљученом уговору партија 1
26.11.2014. Обавештење о закљученом уговору партија 2
10.10.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
10.10.2014. Измене и допуне конкурсне документације
10.10.2014. Питања и одговори везани за конкурсну документацију
06.10.2014. Позив за подношење понуда 5/2014-I
06.10.2014. Конкурсна документација 5/2014-I

 

 

ЈН 4/2014-I Јавна набавка добара
  Набавка угља за грејање објекта Агрономског факултета у Чачку, сезона 2014/2015
28.10.2014. Обавештење о закљученом уговору
26.08.2014. Позив за подношење понуда 4/2014-I
26.08.2014. Конкурсна документација 4/2014-I

 

 

ЈН 3/2014-III Јавна набавка радова
  Замена кровног покривача
27.06.2014. Обавештење о закљученом уговору
30.04.2014. Позив за подношење понуда 3/2014-III
30.04.2014. Конкурсна документација 3/2014-III

 

 

ЈН 2/2014-II Јавна набавка мале вредности услуга
  Набавка електричне енергије (Поновљен поступак)
31.03.2014. Обавештење о обустави поступка набавка електричне енергије II
19.03.2014. Позив за подношење понуда 2/2014-II
19.03.2014. Конкурсна документација 2/2014-II

 

 

ЈН 1/2014-II Јавна набавка мале вредности услуга
  Набавка електричне енергије
25.02.2014. Обавештење о обустави поступка набавка електричне енергије
10.02.2014. Позив за подношење понуда 1/2014-II
10.02.2014. Конкурсна документација 1/2014-II