Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

Акредитација 2019/2020

 

Акредитација Научно истраживачке делатности

Агрономски факултет је поново АКРЕДИТОВАН за обављање научно истраживачке делатности 7.5.2019. године >>

 

 

I Основне aкaдемске студије

ОАС Општа агрономија (опис стандарда)

- Структура студијског програма

- Књига предмета

- Књига наставника

- Уверење о акредитацији СП ОАС Општа агрономија - Септембар 2020

 

ОАС Прехрамбена технологија (опис стандарда)

- Структура студијског програма

- Књига предмета

- Књига наставника

- Уверење о акредитацији СП ОАС Прехрамбена технологија - Септембар 2020

 

ОАС Воћарство и виноградарство (опис стандарда)

- Структура студијског програма

- Књига предмета

- Књига наставника

- Уверење о акредитацији СП ОАС Воћарство и виноградарство - Септембар 2020

 

ОАС Зоотехника (опис стандарда)

- Структура студијског програма

- Књига предмета

- Књига наставника

- Уверење о акредитацији СП ОАС Зоотехника - Септембар 2020

 

II Мастер aкaдемске студије

Студијски програми МАС Агрономија и МАС Прехрамбена технологија (60 ЕСПБ) имају уверење о акредитацији из 2015. године

 

III Докторске студије

ДАС Агрономија (опис стандарда)

- Структура студијског програма

- Књига предмета

- Компетентност наставника

- Компетентност ментора

- Уверење о акредитацији СП ДАС Агрономија - Септембар 2020

 

Високошколска установа

Акредитација Високошколске установе (опис стандарда)

- Листа сарадника укључених у научноистраживачке пројекте

- Збирни преглед научно истраживачких резултата

- Листа наставника ангажованих са пуним радним временом

- Листа наставника ангажованих са непуним радним временом

- Листа осталих ангажованих наставника

- Листа ангажованих сарадника са пуним радним временом

- Листа осталих ангажованих сарадника

- Уверење о акредитацији Високошколске установе - Септембар 2020