Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

Измене студијских програма усвојене одлуком Сената Универзитета у Крагујевцу дана 31.03.2023. године.

 

Акредитација Научно истраживачке делатности

Агрономски факултет је поново АКРЕДИТОВАН за обављање научно истраживачке делатности 30.05.2023. године >>>

 

I Основне aкaдемске студије

ОАС Општа агрономија (опис стандарда)

- Структура студијског програма

- Књига предмета

- Књига наставника

- Уверење о акредитацији СП ОАС Општа агрономија - Септембар 2020

 

ОАС Прехрамбена технологија (опис стандарда)

- Структура студијског програма

- Књига предмета

- Књига наставника

- Уверење о акредитацији СП ОАС Прехрамбена технологија - Септембар 2020

 

ОАС Воћарство и виноградарство (опис стандарда)

- Структура студијског програма

- Књига предмета

- Књига наставника

- Уверење о акредитацији СП ОАС Воћарство и виноградарство - Септембар 2020

 

ОАС Зоотехника (опис стандарда)

- Структура студијског програма

- Књига предмета

- Књига наставника

- Уверење о акредитацији СП ОАС Зоотехника - Септембар 2020

 

 

II Мастер aкaдемске студије

МАС Агрономија (опис стандарда)

- Структура студијског програма

- Књига предмета

- Књига наставника

 

МАС Прехрамбена технологија (опис стандарда)

- Структура студијског програма

- Књига предмета

- Књига наставника

- Уверење о акредитацији СП МАС Прехрамбена технологија

 

МАС Зоотехника (опис стандарда)

- Структура студијског програма

- Књига предмета

- Књига наставника

- Уверење о акредитацији СП МАС Зоотехника

- Допуна дозволе за рад Агрономског факултета у Чачку

 

 

III Докторске студије

ДАС Агрономија (опис стандарда)

- Структура студијског програма

- Књига предмета

- Компетентност наставника

- Компетентност ментора

- Уверење о акредитацији СП ДАС Агрономија - Септембар 2020

 

Високошколска установа

Акредитација Високошколске установе (опис стандарда)

- Листа сарадника укључених у научноистраживачке пројекте

- Листа наставника ангажованих са пуним радним временом

- Листа наставника ангажованих са непуним радним временом

- Листа осталих ангажованих наставника

- Листа ангажованих сарадника са пуним радним временом

- Листа осталих ангажованих сарадника

- Уверење о акредитацији Високошколске установе - Септембар 2020

 

 

 Допуна дозволе за рад Агрономског факултета у Чачку