Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Завршетком студијског програма МАС Прехрамбена технологија (60 ЕСПБ) студенти стичу виши ниво компетенција за рад у одређеним гранама прехрамбене индустрије. Овај студијски програм омогућава да се од већег броја изборних предмета одаберу само они предмети који представљају посебно интересовање за студенте. Могућност одабира предмета из уже струке омогућава стицање додатних знања и вештина из посебних области прехрамбене технологије. Стечена знања, студентима завршених мастер академских студија Прехрамбена технологија, обезбеђују виши ниво стручности и компетенција за рад у појединим сегментима прехрамбене индустрије, у средњошколским образовним установама стручног типа, у предузетничким организацијама, сопственим газдинствима која се баве прерадом хране и др. Такође, овај ниво образовања представља основу за даље школовање на докторским академским студијама.

 

Измене студијских програма - последње усвојене

МАС Прехрамбена технологија (опис стандарда)

- Структура студијског програма

- Књига предмета

- Књига наставника

- Уверење о акредитацији СП МАС Прехрамбена технологија

 

 

 

План и програм 2021

 

 

План и програм 2015 (Реакредитација 2015) 

 

 

План и програм 2008