Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Завршетком студијског програма МАС Агрономија (60 ЕСПБ) са 4 модула, и то: модул 1 - Ратарство и повртарство, модул 2 - Воћарство и виноградарство, модул 3 - Заштита биљака и модул 4 – Зоотехника, студенти стичу посебна знања и вештине из области пољопривредне производње. На основу постојања већег броја изборних предмета у оквиру сваког модула, студентима се пружа прилика да одаберу потребни број изборних предмета из области за коју определе. На тај начин, омогућава се стицање додатног знања и стручних вештина из ужих области пољопривреде. Стечена знања, студентима завршених мастер академских студија Агрономија, обезбеђују виши ниво стручности и компетенција за рад у свим сегментима пољопривредне производње, у средњошколским образовним установама стручног типа, пољопривредним саветодавним и стручним службама, пољопривредним апотекама и др. Такође, овај ниво образовања представља основу за даље школовање на докторским академским студијама. 

 

Измене студијских програма - последње усвојене

МАС Агрономија (опис стандарда)

- Структура студијског програма

- Књига предмета

- Књига наставника

 

 

 

План и програм 2022

 

 

План и програм 2015   (Реакредитација 2015)

 

 

План и програм 2008