Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

Oрганизује

XXVI САВЕТОВАЊЕ О БИОТЕХНОЛОГИЈИ

са међународним учешћем

Чачак, Србија, 12 и 13. март 2021. године

 

ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Поштоване колегинице и колеге,

Нашe Саветовањe о биотехнологији са међународним учешћем одржаће се 12. и 13. марта 2021. године на Агрономском факултету у Чачку, у актуелним условима пандемије. Свесни свих ризика, а у жељи читавог колектива да се традиција дуга 26 година не прекида, одлучили смо се да организујемо Саветовање и одржимо га у on line формату. Сигурни смо да ће осмишљени модел Саветовања омогућити да сви заинтересовани и ове године узму учешће и допринесу континуитету традиције одржавања овог научног скупа. Томе ће, уверени смо допринети и бројни наши стручњаци и драге колеге из иностранства, који ће нам се прикључити on line.

Унапређење вредновања научноистраживачког рада за индикатор има цитираност истраживача, па смо одлучили да свим радовима прихваћеним за објављивање у Зборнику радова XXVI Саветовања о биотехнологији доделимо ДОИ бројеве.

Саветовање о биотехнологији организује се под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 

ВАЖНИ ДАТУМИ

Последњи рок за пријаву наслова рада:                  20.01.2021.

Последњи рок за доставу комплетних радова:     31.01.2021.

Oбавештење о прихватању рада до:                         10.02.2021.

Последњи рок за уплату котизације:                        01.03.2021

Документа за преузимање:

Прво обавештење >>>>

Пријава рада >>>>

Образац за писање рада >>>>

 

 

26th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIOTECHNOLOGY

12 - 13 March 2021

Faculty of Agronomy, Čačak, Serbia

 

Dear Colleagues,

Our 26th International Symposium on Biotechnology will take place at the Faculty of Agronomy, Čačak, Serbia on 12–13 March 2021. In the current situation, wishing to continue the twenty-six year long tradition, we have decided to hold the Symposium online. The model designed will enable all interested colleagues to participate in the Symposium and thus contribute to the continuity of the tradition of this scientific event. We are certain the Symposium will also be supported by our dear colleagues and experts from abroad, who will join us online.

Improvement of the evaluation of scientific research work has the citation of researchers as an indicator, so we have decided to assign DOI numbers to all papers accepted for publication in the Proceedings of the XXVI Conference on Biotechnology.

The Symposium on Biotechnology is organised under the auspices of the Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia.

 

SYMPOSIUM DEADLINES:

Paper title submission deadline:           20 January 2021

Full paper submission deadline:             31 January 2021

Notification of paper acceptance:         10 February 2021

Registration fee payment deadline:         1 March 2021

Documents:

First_announcement >>>>

Registration_Form >>>>

Paper template >>>>

Payment instructions >>>>

 

 

Зборници радова са претходних Саветовања о биотехнологији >>>>