Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године


Назив пројекта:»Проучавање међузависности у тријади «Синтеза-структура-својства» за функционалне материјале»

Руководилац  пројекта проф. Др Момчило Ристић Институт техничких наука Српске Академије наука и уметности, Београд

Уговор, Евиденциони број  142011

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци

1.

2503979745078

Јелена Младеновић

асистент приправник

Агрономски факултет

8/Б1

2.

2405971787829

Лидија Рафаиловић

асистент приправник

8/Б1

3.

2102947714052

Мирослав Спасојевић

редовни професор

4/А2

 


Назив пројекта: «Физичка хемија динамичких стања и структура неравнотежних система - од монотоне до осцилаторне еволуције и хаоса»

Руководилац пројекта Др Љиљана Колар-Анић Факултет за физичку хемију Београд

Уговор, Евиденциони број 142025

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци

1.

2301958720014

Зоран Марковић

ванредни професор

Агрономски факултет

8/А2

 

 

Назив пројекта: «Биоактивни комплекси p и d јона метала са лигандима фармакотерапијског значаја»

Руководилац  Др Предраг Ђурђевић Природно-математички факултет Крагујевац

Уговор, Евиденциони број 142013

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци

1.

2901952305004

Милица Цвијовић

ванредни професор

Агрономски факултет

8/Б4

 

 


ИСТРАЖИВАЊА У ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД 2005-2008. година

 

Назив пројекта «Контрола и смањење режима у производњи здравствено-безбедне хране на земљиштима и супстратима у заштићеним просторима»

Руководилац пројекта Др Радош Павловић Агрономски факултет Чачак

Уговор, Евиденциони број 311001

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци

1.

1003967787828

Љиљана

Бошковић-Ракочевић

ванредни професор

Агрономски факултет

8

2.

2307965782813

Радош Павловић

ванредни професор

8

 

 

Назив пројекта «Географски заштићени производи од грожђа»

Руководилац пројекта проф. Др Драгољуб Жунић Пољопривредни факултет Земун

Уговор, Евиденциони број 341003

Учесници на пројекту:

. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци

1.

0904949782839

Радисав Којовић

асистент

Агрономски факултет

6

 

 

Назив пројекта: «Производ свежа малина»

Руководилац пројекта  Др Михаило Николић Пољопривредни факултет Земун

Уговор, Евиденциони број 341006

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци

1.

2411965736317

Биљана Вељковић

доцент

Агрономски факултет

2

2.

2706974782836

Иван Глишић

асистент

2

3.

0502960782823

Томо Милошевић

редовни професор

2

 

 

Назив пројекта «Технологија салатних прелива и салата на бази мајонеза»

Руководилац пројекта Др Јасна Гвозденовић Технолошки факултет Нови Сад

Уговор, Евиденциони број 371013

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци

1.

2404966780062

Недељко Манојловић

доцент

Агрономски факултет

12

 

 

 

ИНОВАЦИОНИ ПРОЈЕКАТ

Назив пројекта: «Електрохемијска постројења за производњу средстава за дезинфекцију са модуларним реакторима и реверсним електродама»

Руководилац пројекта Др Томислав Тришовић Институт техничких наука Српске академије наука и уметности

Уговор, Евиденциони број ИПО6-80255

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци

1.

1201956719002

Ленка

Рибић-Зеленовић

асистент

Агрономски факултет

4

2.

2405971787829

Лидија Рафаиловић

асистент приправник

2

3.

2102947714052

Мирослав Спасојевић

редовни професор

4

 

 

 

ИСТРАЖИВАЊА У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

 

Руководилац пројекта Др Срећко Ћурчић Технички факултет у Чачку

Уговор, Евиденциони број ЕЕ -243005А

Назив пројекта: «Развој и примена логистичких система за коришћење биомаса и отпадног дрвета као енергената у домаћинствима и индустрији»

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци

1.

1805959787818

Милена Ђурић

ванредни професор

Агрономски факултет

8

 

 

 

ИСТРАЖИВАЊА У ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД 2005-2007. година

 

Назив пројекта: «Развој нових адсорбемената на бази модификације минерала (суперсорб минерали)»

Руководилац пројекта Синиша Милошевић Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина

Уговор, Евиденциони број ТР-6702Б

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци

1.

1808950787822

Вера Радовић

доцент

Агрономски факултет

4

 

 

Назив пројекта: «Назив и примена нове електрохемијске електроде на бази титана и платине са побољшаним енергетским карактеристикама за примену у рударској, металској, хемијској индустрији и заштита животне средине»

Руководилац пројекта: Др Мирослав Спасојевић Агрономски факултет у Чачку

Време трајања пројекта 01.01.2006.-31.12.2007.

Уговор, Евиденциони број ТР-6727 Б

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци

1.

2209949175042

Гордана

Аћамовић Ђоковић

доцент

Агрономски факултет

4

2.

1201956719002

Ленка

Рибић Зеленовић

асистент

8

3.

2405971787829

Лидија Рафаиловић

асистент

4

4.

2102947714052

Мирослав Спасојевић

редовни професор

4

 

 

Назив пројекта»Унапређење производње сточне хране гајењем вишегодишњих крмних биљака»

Руководилац пројекта: Др Драган Ђукић Пољопривредни факултет Нови Сад

Уговор, Евиденциони број ТР-6831Б

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци

1.

1504966783933

Владета Стевовић

ванредни професор

Агрономски

факултет

4

2.

1210960782850

Драган Ђуровић

асистент

4

 

 

Назив пројекта:»Примена савремених технолошких поступака у циљу унапређења производње и квалитета млека»

Руководилац пројекта Милан Петровић, Институт за сточарство Земун

Уговор, Евиденциони број ТР-6858Б.

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци

1.

1004966782837

Милун Петровић

асистент

Агрономски факултет

8

 

 

Назив пројекта «Унапређење технологије гајења воћака применом нових биотехнологија»

Руководилац пројекта Др Ђурђина Ружић Институт за воћарство Чачак

Уговор, Евиденциони број ТР-6866 Б.

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци

1.

2706974782836

Иван Глишић

асистент

Агрономски факултет

6

2.

0502960782823

Томо Милошевић

редовни професор

6

 

 

Назив пројекта:»Оплемењивање крмних биљака и унапређење производње и искоришћавања сточне хране»

Руководилац пројекта Др Зоран Лугић Институт за истраживања у пољопривреди «Србија»

Уговор, Евиденциони број ТР-6872Б

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци

1.

2811952782822

Драгутин Ђукић

редовни професор

Агрономски факултет

6

2.

1908964794419

Мандић

Лека

доцент

6

3.

0702956782826

Ранко

Копривица

асистент

4

 

 

Назив пројекта: «Стварање, одабирање и проучавање генотипова воћака бољих биолошкопривредних особина»

Руководилац пројекта Др Милисав Митровић Институт за воћарство у Чачку

Уговор, Евиденциони број ТР-6882 Б.

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци

1.

1705967787814

Горица Пауновић

доцент

Агрономски факултет

8

 

 

Назив пројекта «Коришћење геотермалних вода за гајење риба - афричког сома и тилапије»

Руководилац пројекта Др Мирослав Ћирковић Пољопривредни факултет  Нови Сад

Уговор, Евиденциони број ТР-6939 Б.

Учесници пројекта:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци

1.

2109958710274

Горан Марковић

доцент

Агрономски факултет

8

 

 

Назив пројекта «Стрна жита - оплемењивање и напредне технологије гајења за побољшавање приноса и квалитета хране»

Руководилац пројекта Др Десимир Кнежевић Пољопривредни факултет Зубин Поток

Уговор, Евиденциони број ТР-6893 Б.

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци

1.

3005959782825

Александар Пауновић

доцент

Агрономски факултет

8

2.

2411965736317

Биљана Вељковић

доцент

6

5.

2011959787815

Гордана Шекуларац

доцент

7

3.

2811952782822

Драгутин Ђукић

редовни професор

6

4.

1908964794419

Лека Мандић

доцент

6

6.

0102965797634

Миломирка Мадић

доцент

8

7.

1707963782810

Никола  Бокан

ванредни професор

8

 

 

Назив пројекта: «Развој и примена нових технологија за повећање производње и побољшање квалитета живинског меса и јаја»

Руководилац пројекта Др Златица Павловски Институт за сточарство Земун

Уговор, Евиденциони број ТР-6885 Б.

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци

1.

1808950787822

Вера Радовић

доцент

Агрономски факултет

4

2.

0301974793938

Владимир

Досковић

истраживач

8

3.

2811952782822

Снежана Богосављевић

Бошковић

редовни професор

8