Катедра за ратарство и повртарство

 

Шеф катедре: Проф. др Владета Стевовић

 

Наставници и сарадници:

 

  • др Александар Пауновић, редовни професор

Ужа научна област: Ратарство и крмно биље

 

  • др Миломирка Мадић, редовни професор

Ужа научна област: Генетика и оплемењивање биљака

 

  • др Владета Стевовић, редовни професор

Ужа научна област: Ратарство и крмно биље

 

  • др Никола Бокан, ванредни професор

Ужа научна област: Ратарство и крмно биље

 

  • др Далибор Томић, доцент

Ужа научна област: Ратарство и крмно биље

 

  • мр Драган Ђуровић, асистент

Ужа научна област: Генетика и оплемењивање биљака