Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

ДОПУНСКИ ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА  

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Виноградарство

09. 10. 2023. у 800, каб. бр. 38

09. 10. 2023. у 900

Фитопатологија

 

10. 10.2023. у 1000

Специјално ратарство

06.10.2023. у 900

 

Повртарство

09.10.2023. у 1000

 

Истакнито 05.10.2023.године

 


 

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава     20. и 21. 09. 2023. године од 8 до 12 часова.  

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Статистика

 

03. 10.2023.

Агрохемија

колоквијум 26.09.2023.

 

Технологија меса,

Конзервисање меса и производа од меса

05.10.2023. у 900

05.10.2023. у 1200

Технологија млека и млечних производа

24.09.2023.

25.09.2023

Специјално воћарство

26. 09.2023. у 900

 

Специјално воћарство 1

Специјално воћарство 2

04. 10.2023. у 900

 

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Интегрална производња грожђа - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

29. 09. 2023. у 1400, каб. бр. 38

 

Специјално ратарство

26.09.2023. у 1000

 

Мелиорације земљишта;

Наводњавање

03. 10.2023. у 900

 

Фитопатологија;

Фитофармација

26. 09.2023. у 900

 

Повртарство

27.09.2023. у 1000

 

Основе исхране домаћих животиња;

Исхрана домаћих животиња;

Специјална исхрана;

Исхрана преживара;

Исхрана  непреживара

02.10.2023. у 1000

 

Задња измена истакнута  25.09.2023.године

 


 

 

СЕПТЕМБАР 2 ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава    06. и 07. 09. 2023. године од 8 до 12 часова.  

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Пољопривредна механизација Механизација у сточарству

Воћарско виноградарска механизација

 

22. 09.2023.

Агрохемија

колоквијум 15.09.2023.

 

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Интегрална производња грожђа - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

08. 09. 2023. у 1400, каб. бр. 38

 

Технологија меса,

Технологија млека и млечних производа,

Конзервисање меса и производа од меса

20.09.2023.

21.09.2023.

Специјално воћарство;

Специјално воћарство 1

21. 09.2023. у 900

 

Специјално воћарство 2

11. 09.2023. у 900

 

Специјално ратарство

12.09.2023. у 1000

 

Мелиорације земљишта;

Наводњавање

18. 09.2023. у 900

 

Основе исхране домаћих животиња;

Исхрана домаћих животиња;

Специјална исхрана;

Исхрана преживара;

Исхрана  непреживара

21.09.2023. у 1000

 

Повртарство

22.09.2023. у 1000

 

Задња измена истакнута  13.09.2023.године

 

 

 

 


 

 

СЕПТЕМБАР 1 ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

 Пријем испитних пријава     21. и 22. 08. 2023. године од 8 до 12 часова.  

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Пољопривредна механизација Механизација у сточарству

Воћарско виноградарска механизација

 

04. 09.2023.

Агрохемија

I и II тест 22.08.2023,

колоквијум 23.08.2023.

 

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Интегрална производња грожђа - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

25. 08. 2023. у 0900, каб. бр. 38

 

Основе исхране домаћих животиња

05.09.2023. у 1000

 

Исхрана домаћих животиња;

Специјална исхрана;

Исхрана преживара;

Исхрана  непреживара

07.09.2023. у 1000

 

Мелиорације земљишта;

Наводњавање

04. 09.2023. у 900

 

Специјално ратарство

23.08.2023. у 1000

 

Повртарство

31.08.2023. у 1000

 

Технологија меса,

Технологија млека и млечних производа,

Конзервисање меса и производа од меса

31.08.2023.

01.09.2023.

Специјално воћарство;

Специјално воћарство 1;

Специјално воћарство 2

30. 08.2023. у 900

 

Задња измена истакнута  28.08.2023.године

 


 


ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава     28. и 29. 06. 2023. године од 8 до 12 часова.  

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Агрохемија

11. 07.2023. у 900

12. 07.2023.

Специјално воћарство;

Специјално воћарство 1;

Специјално воћарство 2

03. 07.2023. у 900

05. 07.2023. у 900

Помотехника

 

14. 07.2023. у 900

Пројектовање и подизање засада

 

07. 07.2023. у 900

Самоникле воћне врсте

 

04. 07.2023. у 900

Адитиви у прехрамбеној индустрији;

Технологија кондиторских производа

Колоквијуми

(теоријски,експериментални)

писмени део испита

06. 07. 2023.

усмени део испита

07.07.2023.

Технологија угљених хидрата 1;

Технологија хлеба, пекарских и тестеничарских производа

Колоквијуми

(теоријски,експериментални)

писмени део испита

12. 07. 2023.

усмени део испита

14.07.2023.

Технологије меса

Конзервисање меса и производа од меса

30.06.2023. у 1100

 

Технологија млека и млечних производа

12.07.2023. у 1100

 

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Интегрална производња грожђа - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

30. 06. 2023. у 1400, каб. бр. 38

 

Технологија уља и масти

11. 07.2023. у 900

 

Технологија угљених хидрата 2

05. 07.2023. у 900

 

Зоологија

 

04. 07.2023. у 900

Математика 1,

Математика 2

 

03. 07. 2023.

Специјално ратарство

30.06.2023. у 1000

 

Повртарство

06.07.2023. у 1000

 

Генетика

 

06.07.2023. у 900

Мелиорације земљишта;

Наводњавање

04. 07.2023. у 900

 

Органска хемија;

Органска хемија 1;

Органска хемија 2

10. 07.2023. у 1000

 

Ђубрење воћарских култура

 

12. 07.2023.

Исхрана домаћих животиња;

Основе исхране домаћих животиња;

Специјална исхрана;

Исхрана преживара;

Исхрана  непреживара

07.07.2023. у 1000

 

Задња измена истакнута  03.07.2023.године

 

 

СЕПТЕМБАР 1 ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

 Пријем испитних пријава     21. и 22. 08. 2023. године од 8 до 12 часова.  

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Пољопривредна механизација

Механизација у сточарству

Воћарско виноградарска механизација

 

04. 09.2023.

Истакнуто 26.06.2023. године

 

 

 

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

 

Пријем испитних пријава     од 29. до 31. 05. 2023. године од 8 до 12 часова.  

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Интегрална производња грожђа - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

02. 06. 2023. у 1400, каб. бр. 38

 

Општа и неорганска хемија,

Општа и неорганска хемија 2,

Биохемија,

Биохемија 1,

Биохемија 2,

Хемија природних производа,

Квалитативна хемијска анализа,

Квантитативна хемијска анализа.

26. 05.2023. у 800

 

Агрохемија

21. 06.2023. у 900

22. 06.2023.

Мелиорације земљишта;

Наводњавање

13. 06.2023. у 900

 

Специјално воћарство;

Специјално воћарство 1;

Специјално воћарство 2

01. 06.2023. у 900

02. 06.2023. у 900

Помотехника

 

27. 06.2023. у 900

Пројектовање и подизање засада

 

14. 06.2023. у 900

Самоникле воћне врсте

 

08. 06.2023. у 900

Органска хемија;

Органска хемија 1;

Органска хемија 2

Колоквијум и поправни парцијални  колоквијуми

12. 06.2023. у 1000

 

Адитиви у прехрамбеној индустрији;

Технологија кондиторских производа

Колоквијуми

(теоријски,експериментални)

писмени део испита

12. 06. и

22. 06.2023

усмени део испита

14.06.2023.

Технологија угљених хидрата 1;

Технологија хлеба, пекарских и тестеничарских производа

Колоквијуми

(теоријски,експериментални)

писмени део испита

12. 06. и

27. 06.2023

усмени део испита

28.06.2023.

Опште ратарство

 

13. 06.2023. у 900

Технологије меса

Конзервисање меса и производа од меса

16.06.2023. у 1100

 

Технологија млека и млечних производа

07.06.2023. у 1100

 

Исхрана домаћих животиња;

Основе исхране домаћих животиња;

Специјална исхрана;

Исхрана преживара;

Исхрана  непреживара

16.06.2023. у 1000

 

Повртарство

16.06.2023. у 1000

 

Технологија уља и масти

13. 06.2023. у 900

 

Технологија угљених хидрата 2

26. 06.2023. у 900

 

Општа и неорганска хемија 1

 

писмени испит

20. 06.2023. у 1000

усмени  испит

22.06.2023. у 1000

Задња измена истакнута  14.06.2023.године

 


 


 

 АПРИЛСКИ  ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

 

Пријем испитних пријава     27.03.   и  28. 03. 2023. године од 8 до 12 часова.  

Назив предмета

термини

колоквијум

испит                   

Наводњавање;

Мелиорације  земљишта

31.03.2023. у 1300

 

Општа и неорганска хемија,

-Општа и неорганска хемија 2,

-Биохемија,

-Биохемија 1,

-Биохемија 2,

-Хемија природних производа,

-Квалитативна хемијска анализа,

-Квантитативна хемијска анализа

07.04.2023. у 1600

 

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Интегрална производња грожђа - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

31. 03. 2023. у 1400, каб. бр. 38

 

Исхрана домаћих животиња;

Основе исхране домаћих животиња;

Специјална исхрана;

Исхрана преживара;

Исхрана  непреживара

11.04.2023. у 1000

 

Специјално воћарствo 1

06.04.2023. у 1000

 

Адитиви у прехрамбеној индустрији; Технологија угљених хидрата 1;

Технологија хлеба, пекарских и тестеничарских производа

писмени део/колоквијуми

11.04.2023. 1400

усмени део

12.04.2023. 1400

Технологија кондиторских производа

писмени део/колоквијуми

10.04.2023. 1230

усмени део

12.04.2023. 1400

Задња измена истакнута  06.04.2023.године


 

 

ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ ИСПИТА

Пријем испитних пријава     27.01.   и  30. 01. 2023. године од 8 до 12 часова.  

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Технологија млека и млечних производа

30.01.2023. у 10 00

 

Технологија меса;

Конзервисање меса и производа од меса

10.02.2023. у 10 00

 

Агрохемија

02.02.2023. у 900

 

Специјално воћарство;

Специјално воћарство 1;

Специјално воћарство 2.

06.02.2023. у 900

09.02.2023. у 900

Основе исхране домаћих животиња

31.01.2023. у 1000

 

Исхрана домаћих животиња;

Специјална исхрана;

Исхрана преживара;

Исхрана  непреживара

01.02.2023. у 1000

 

Адитиви у прехрамбеној индустрији (за студенте који слушају по акредитацији 2019)

 

08.02.2023. у 900

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

03. 02. 2023. у 1200, каб. бр. 38

 

Технологија угљених хидрата 1

 

08.02.2023. у 900

Наводњавање;

Мелиорације  земљишта

03.02.2023. у 900

 

Повртарство

14.02. 2023. у 1000

 

Математика 1

20.02.2023.

 

 Задња измена истакнута  13.02.2023.године


 

 

 

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ ИСПИТА

Пријем испитних пријава   од  10.01.   до  13. 01. 2023. године од 8 до 12 часова.  

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Специјално воћарство;

Специјално воћарство 1;

Специјално воћарство 2.

16. 01. 2023. у 900

 

Технологија млека и млечних производа

18.01.2023. у 10 00

 

Технологија меса;

Конзервисање меса и производа од меса

23.01.2023. у 10 00

 

Исхрана домаћих животиња;

Основе исхране домаћих животиња;

Специјална исхрана;

Исхрана преживара;

Исхрана  непреживара

19.01.2023. у 1000

 

Повртарство

25.01. 2023. у 1000

 

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

20. 01. 2023. у 1200, каб. бр. 38

 

Наводњавање;

Мелиорације  земљишта

24.01.2023. у 900

 

Технологија кондиторских производа

 

26.01.2023. у 900

Агрохемија

25.01.2023. у 900

 

 Задња измена истакнута  18.01.2023.године