Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

ОВЕРА ПРОЛЕЋНОГ СЕМЕСТРА ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ И ПРИЈЕМ ИСПИТНИХ  ПРИЈАВА ЗА ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК  ВРШИЋЕ СЕ ОД 29.05.  ДО 31.05.2018. ГОДИНЕ ОД 8 ДО 12 ЧАСОВА.

 

 

ЗА ОВЕРУ ПРОЛЕЋНОГ СЕМЕСТРА  ПОТРЕБНО ЈЕ:

1.Прикупити све потписе за предмете који су одслушани у пролећном семестру;

2. Доставити потврду о обављеној стручној пракси;

3. Извршити уплату треће рате – самофинасирајуће студије;

4.Попунити семестрални лист.

 

ЗА ПРИЈАВУ  ИСПИТА ПОТРЕБНО ЈЕ:

1. Попунити испитну пријаву;

2.Извршити уплату   за полагање испит уколико је Ценовником  предвиђена на

жиро рачун: 840-948666-13

шифра плаћања: 189

број модела: 97, позив на број: 93034,

сврха уплате: пријава испита.

 

Пријава истог испита  из текуће школске године трећии сваки следећи пут,  као и пријава испита из претходних година студијасе плаћа.  

 

Објављено, 03.05.2018.године