Објављен Статут Агрономског факултета у Чачку 1880/2 - 23.10.2018.

 

Савет Факултета је дана 20.9.2018. године донео Статут Агрономског факултета у Чачку који је заведен под бројем 1880/2. Исти је потврђен од стране Савета Универзитета, тако да ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања на Огласној табли факултета и званичној интернет страници факултета, тачније 1. новембра 2018. године.

Статут је доступна на веб-страници Документа